A fost Isus Mesia?

Nu ştiu cum un ateu poate citi toate aceste dovezi istorice şi biblice şi să refuze să accepte că viaţa lui Hristos nu a fost un mit, mesianitatea lui nu a fost o invenţie iar dumnezeirea lui nu a fost o născocire a secolului 1.

A existat cel puţin un interval de 250 de ani între încheierea scrierii profeţiilor şi împlinirea lor în persoana lui Hristos şi este imposibil ca profeţiile să fi fost scrise în vremea lui Isus sau după El şi de aceea să fi fost împlinite. Vechiul Testament conţine peste 300 de referiri cu privire la Mesia, care S-au împlinit în Isus. Acreditarea lui Isus ca Mesia  este făcută prin proroociile împlinite.

Pe de altă parte multe din proorociile în legătură cu Mesia au fost dincolo de controlul uman al lui Isus (locul naşterii, timpul naşterii, felul naşterii, trădarea, felul morţii, reacţiile oamenilor, străpungerea, îngroparea).

Împlinirea proorociilor nu a fost accidentală – e posibil ca unele să se potrivească şi la alte persoane dar nu toate 61 de proorocii majore.  Pe baza calculului probabilităţilor o asemenea coincidenţă este imposibilă.

 1. Născut din sămânţa femeii (Geneza 3:15; Galateni 4:4)
 2. Născut dintr-o fecioară (Isaia 7:14; Matei 1:18)
 3. Fiul lui Dumnezeu (Psalmul 2:7; Matei 3:17)
 4. Sămânţa lui Avraam (Geneza 22:18; Matei 1:1)
 5. Fiul lui Isaac (Geneza 21:12; Luca 3:23,24)
 6. Fiul lui Iacov (Numeri 24:12; Luca 3:23,34)
 7. Fiul lui Iuda (Geneza 49:10; Luca 3:23,33)
 8. Din linia familiei lui Iese (Isaia 11:1,10; Luca 3:23,32)
 9. Din casa lui David (Ieremia 23:5; Luca 3:23,31)
 10. Născut în Betleem (Mica 5:2; Matei 2:1)
 11. El va fi întâmpinat cu daruri (Psalmul 72:10; Matei 2:1,11)
 12. Irod ucide pruncii (Ieremia 31:15; Matei 2:16)
 13. Preexistenţa Lui (Mica 5:2, Isaia 9:6,7, 41:4, 44:6 şi Coloseni 1:17, Ioan 1:1-2, 8:58)
 14. El va fi numit Domn (Psalmul 110:1; Luca 2:11)
 15. El va fi Emanuel (Isaia 7:14; Matei 1:23, Luca 7:16)
 16. El va fi profet (Deuteronom 18:18; Matei 21:11, Luca 7:16, Ioan 4:19, 6:14, 7:40)
 17. El va fi Mare preot (Psalmul 110:4; Evrei 3:1, 5:5-6)
 18. El va fi Judecător (Isaia 33:22; Ioan 5:30, 2 Timotei 4:1)
 19. El va fi Împărat (Psalmul 2:6, Zaharia 9:9, Ieremia 23:5; Matei 27:37, Matei 21:5; Ioan 18:33-38)
 20. Ungerea specială a Duhului Sfânt (Isaia 11:2, Psalmul 45:7, Isaia 42:1; Matei 3:16-17, 12:17-21)
 21. Râvna Lui pentru Dumnezeu (Psalmul 69:9; Ioan 2:15-17)
 22. Precedat de mesager (Isaia 40:3,  Maleahi 3:1; Matei 3:1-2, 11:10, Ioan 1:23, Luca 1:17)
 23. Misiunea Sa va începe în Galileea (Isaia 9:1; Matei 4:12,13,17)
 24. Lucrarea minunilor (Isaia 35:5,6a, 32:3-4; Matei 9:35, 32, 33, Ioan 5:5-9, 9:6-11, 11:43,44,47)
 25. El va vorbi în pilde (Psalmul 78:2; Matei 13:34)
 26. El urma să intre în Templu (Maleahi 3:1; Matei 21:12)
 27. El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgar (Zaharia 9:9; Luca 19:35)
 28. El era piatra de poticnire pentru evrei (Psalmul 118:22, Isaia 8:14, 23:16; 1 Petru 2:7)
 29. El era Lumina Neamurilor (Isaia 60:3, 49:6; Fapte 13:47-48a, 26:33, 28:28)
 30. Învierea (Psalmul 16:10, 30:3, 41:10, 118:17; Fapte 2:31, 13:33, Luca 24:46, Marcu 16:6)
 31. Înălţarea (Psalmul 68:18a; Fapte 1:9)
 32. Aşezat la dreapta lui Dumnezeu (Psalmul 110:1; Evrei 1:3, Marcu 16:19; Fapte 2:34-35)
 33. Trădat de un prieten (Psalmul 41:9, 55:12-14; Matei 10:4, 26:49-50, Ioan 13:21)
 34. Vândut pentru 30 de arginţi (Zaharia 11:12; Matei 26:15)
 35. Banii aveau să fie arunaţi în casa lui Dumnezeu (Zaharia 11:3b, Matei 27:5a)
 36. Preţul Lui va fi dat pentru ţarina olarului (Zaharia 11:3b; Matei 27:7)
 37. Părăsit de ucenici (Zaharia 13:7; Marcu 14:50, Matei 26:31)
 38. Acuzat de martori mincinoşi (Psalmul 35:11; Matei 26:59,60)
 39. Mut în faţa acuzatorilor (Isaia 53:7; Matei 27:12)
 40. Rănit şi lovit (Isaia 53:5; Matei 27:26)
 41. Bătut şi scuipat (Isaia 50:6, Mica 5:1; Matei 26:67, Luca 22:63)
 42. Batjocorit (Psalmul 22:7,8; Matei 27:31)
 43. Căzut sub cruce (Psalmul 109:24-25; Ioan 19:17, Luca 23:26)
 44. Străpuns în mâini şi în picioare (Psalmul 22:16, Zaharia 12:10; Luca 23:33)
 45. Răstignit între tâlhari (Isaia 53:12; Matei 27:38)
 46. A mijlocit pentru cei ce-L răstigneau (Isaia 53:12; Luca 23:34)
 47. Respins de poporul Său (Isaia 53:3; Ioan 7:5, 48)
 48. Urât fără temei (Psalmul 69:4, Isaia 49:7; Ioan 15:25)
 49. Prietenii Lui au stat de-o parte (Psalmul 38:11; Luca 23:49)
 50. Trecătorii dădeau din cap (Psalmul 109:25, 22:7; Matei 27:39)
 51. Privit (Psalmul 22:17; Luca 23:35)
 52. Veşminte împărţite şi zaruri aruncate (Psalmul 22:18; Ioan 19:23-24)
 53. Va suferi de sete (Psalmul 69:21, 22:15; Ioan 19:28)
 54. I-au oferit fiere şi oţet (Psalmul 69:21; Matei 27:34)
 55. Strigătul lui de părăsit (Psalmul 22:1a; Matei 27:46)
 56. S-a încredinţat pe Sine Însuşi lui Dumnezeu (Psalmul 31:5; Luca 23:46)
 57. Oasele nu vor fi zdrobite (Psalmul 34:20; Ioan 19:33)
 58. Inima zdrobită (Psalmul 22:14; Ioan 19:34)
 59. Coasta lui străpunsă (Zaharia 12:10; Ioan 19:34)
 60. Întuneric peste ţară (Amos 8:9; Matei 27:45)
 61. Îngropat în mormântul bogatului (Isaia 53:9; Matei 27:57-60)
Inspirat din Josh McDowell – Mărturii care cer un verdict (cap 9)
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s