2.8 Suntem mântuiți?

Aud frecvent oameni care afirmă cu tărie că suntem mântuiţi şi nu vorbesc despre mântuire decât referindu-se la ceva ce s-a întâmplat în trecut cu noi. Alţii propovăduiesc că nu suntem mântuiţi ci vom fi mântuiţi când vom merge în ceruri. Alţii spun că mântuirea nu e ceva ce ai ci ceva care trebuie practicat.

Conform Scripturii, nu cred că vreuna dintre aceste păreri este mai bună ca alta. Toate sunt greşite şi toate au dreptate într-o anumită măsură. Scriptura vorbeşte, în general, despre mântuire la cele trei timpuri: trecut, prezent şi viitor.

Mântuirea “trecută”

Mântuirea la timpul trecut este ceea ce noi evanghelicii numim “regenerare” sau “naştere din nou”. La asta ne referim când afirmăm că cineva a fost “salvat” sau “mântuit” – ne referim că a fost născut din nou. Vorbind despre speranţa gloriei, Pavel afirmă clar că “în nădejdea aceasta am fost mântuiţi” (Romani 8:24). Tot Pavel, pentru a arăta gratuitatea mântuirii, declară că “prin har aţi fost mântuiţi” (Efeseni 2:8).  În aceeaşi idee scrie lui Timotei “El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii” (2 Timotei 1:9).

Există nenumărate texte care vorbesc despre mântuirea noastră deşi nu folosesc neapărat cuvântul “mântuire” aşa că atunci când găsim afirmaţii despre creştini care au fost socotiţi neprihăniţi (justificaţi), născuţi din nou (regeneraţi), botezaţi cu Duhul Sfânt, înviaţi spiritual, ne putem gândi fără să greşim că aceşti creşti AU FOST mântuiţi. Este ceva ce s-a întâmplat în trecut. O acţiune ireversibilă.

Mântuirea “prezentă”

De regulă, când Biblia vorbeşte despre mântuirea la timpul present, se referă la procesul de sfinţire în care sunt implicaţi toţi creştinii. Un exemplu limpede şi clar este acela în care Pavel spune “duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur” (Filipeni 2:12).

Sub această “ducere a mântuirii până la capăt” se află toate îndatoririle şi obligaţiile creştinului care au de-a face cu sfinţirea. Expresii ca şi “omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ” (Coloseni 3:5), “fugi de poftele tinereţii” (2 Timotei 2:22), sau “să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre” (Romani 6:13) – toate se referă la această mântuire continuă în care este implicat orice creştin până în clipa când părăseşte acest trup de carne.

Mântuirea “viitoare”

Petru scrie Bisericii prigonite de aceea, frecvent, le îndreaptă ochii spre mântuirea care avea să fie descoperită, adică spre “glorificare”. Acesta este stadiul final al mântuirii. Petru se referă la glorificare numind-o “mântuire” când spune “veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre” (1 Petru 1:9). Uneori, scriitorii Bibliei vorbesc despre glorificare fără să o numească mântuire ci doar vorbind despre ceea ce vom experimenta în acel moment.

Pavel aduce în discuţie într-o singură epistolă două stadii ale mântuirii – cel trecut şi cel viitor – pentru ambele folosind cuvântul “mântuire”. Vorbeşte despre regenerare şi spune că ”în nădejdea aceasta am fost mântuiţi” (Romani 8:24) şi apoi vorbeşte despre glorificare când spune că “vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu” şi “cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:9-10)

Autorul cărţii Evrei afirmă că Hristos se va arăta a doua oară “ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9:28). În prima epistolă către Tesaloniceni Pavel afirmă, în contextul revenirii Domnului Isus, că Dumnezeu “ne-a rânduit ca să căpătăm mântuirea” (1 Tesaloniceni 5:9).

Concluzie. Orice creştin a fost mântuit, este mântuit, şi va fi mântuit. Toate cele trei expresii şi afirmaţii sunt în acelaşi timp adevărate pentru că “a fost” se referă la convertire/regenerare (începutul mântuirii), “este” se referă la starea prezentă adică la “sfinţire” iar “va fi” se leagă de glorificare (finalul mântuirii).

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s