Epistolele, Evangheliile şi Apocalipsa martorilor lui Iehova

Erezia majoră a martorilor lui Iehova este negarea divinităţii lui Hristos. Mai important decât a găsi argumente din texte specifice care să afirme divinitatea lui Hristos este să înţelegem presupoziţiile lor teologice.

Aşa cum am spus în unele predici şi în articolul precedent – perioada în care Hristos a locuit şi lucrat pe pământ a fost unică în toată istoria universului şi din această perioadă descrisă în Evanghelii îşi extrag martorii lui Iehova doctrinele. Totuşi este greşit să îţi pui lentilele Evangheliilor prin care să citeşti toată Scriptura. E necesar să înţelegi rolul fiecărei cărţi şi perioade din viaţa lui Hristos, în calitatea lui Dumnezeu-om. Vă voi arăta diferenţa în Apocalipsa şi epistole.

1. Există câteva afirmaţii din Biblie care cu greu pot fi răstălmăcite, spre pierzarea celor care o fac. Coloseni 2.9 afirmă că „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeiri” iar în 1.19 că „Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”. Apoi Hristos este numit „chipul lui Dumnezeu” în câteva instanţe (Colosei 1.15, 2 Corinteni 4.4) adică „oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1.3).

2. Ceea ce este de condamnat în hermeneutica martorilor este faptul că aceştia niciodată nu pot susţine doctrina lor cu texte neexplicate – explicaţii în care introduc concepte şi idei care nu se regăsesc clar exprimate şi prezentate în Scriptură. Aşa interpretează toate textele din Evanghelia după Ioan. Dacă va găsi afirmații în care Hristos spune că e una cu Tatăl martorul va completa că e „una” într-un anumit sens doar; sau dacă va găsi afirmații când Hristos se numește pe Sine „Fiul lui Dumnezeu” (nu un fiu) afirmație la care fariseii reacționează dorind să-L omoare, martorii completează și spun că Hristos este într-adevăr „Fiul” – adică unul dintre fii, sau „Fiul” cel mai special. Dar e ușor de observat că adăugirile lor nu sunt din Biblie. Biblia poate fi citită doar cu ajutorul cărților lor sau doar în traducerea lor.

3. Este necesar să privim și la texte în care Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt prezentaţi lucrând împreună, având aceleaşi atribute şi caracteristici. Unicitatea şi exclusivitatea lui Dumnezeu Tatăl nu este separată clar ci toate cele trei Persoane sunt puse într-o categorie distinctă de toate celelalte făpturi. Ei sunt destinatarii scrisorilor Apocalipsei (Apocalipsa 1.4-5), au o mânie identică (6.16), oferă aceeaşi mântuire (7.10), oferă mângâiere celor din necazul cel mare (7.17), împărăţesc împreună (11.15), Numele Lor sunt scrise împreună pe frunţile oamenilor (14.1), cei răscumpăraţi aparţin Tatălui şi Mielului (14.4), sunt Templul ceresc (21.22) primesc tot timpul acelaşi tip de închinare (Apocalipsa 5.13, 19.1) deşi Dumnezeu nu-şi împarte slava cu nimeni.

4. Trebuie să înţelegem exact că Evanghelia după Ioan descrie într-un mod special şi aparte relaţia de dependenţă totală a Fiului de Tatăl. Dacă fiinţa creată, omul Hristos, aşa cum Îl văd iehoviştii, are liber arbitru, cum de spune de atâtea ori că „nu poate” să facă o sumedenie de lucruri – motivul oferit fiind relaţia lui cu Tatăl? Numai Dumnezeu nu poate să facă decât ceea ce este hotărât de Dumnezeu. Dacă Hristos are acest „nu pot” înseamnă că El este Divin. Vezi Ioan Ioan 5.19, 30; 7.16. Cum poate Dumnezeu să facă ceva ce este în afara voii lui Dumnezeu? Nu poate! Aşadar ascultarea lui Hristos de Tatăl este inevitabilă şi normală 100% datorită naturii Sale dumnezeieşti.

Pot fi multe motive pentru care Ioan, spre exemplu, accentuează aşa mult dependenţa Fiului de Tatăl: întâi, motivul teologic – pentru că Tatăl este Capul lui Hristos, ca şi poziţie pe scara autorităţii; doi, pentru că Hristos este Fiul, şi în calitate de Fiul ascultă în totalitate de Tatăl Său – deşi natura Lor dumnezeiască este identică; trei, în acest fel ne este lăsat un model de ascultare desăvârşită: patru, pentru că lucrarea lui Hristos este atât de „incredibilă” încât autentificarea continuă a Tatălui este necesară la fiecare pas.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s