Rolul sau funcțiile Legii

I. ROL MĂRTURISITOR – arătă. Acest rol se sfârșește când primești făgăduința neprihanirii prin credinta in Hristos

1. Legea arată PĂCĂTOȘENIA omului

a. CONȘTIENTIZEAZĂ de standard

– Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20 VDC)

– care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentrucă ești învățat de Lege; (Romani 2:18 VDC)

– povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentrucă în Lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului; – (Romani 2:20 VDC)

b. CONVINGE – statut: vinovat

– și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gîndurile lor, cari sau se învinovățesc sau se desvinovățesc între ele. (Romani 2:15 VDC)

c. CONDAMNĂ – verdictul: moartea

– Toți ceice au păcătuit fără lege, vor PIERI fără lege; și toți ceice au păcătuit avînd lege, vor fi judecați după lege. (Romani 2:12 VDC)

– Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sînt supt Lege, pentruca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. (Romani 3:19 VDC

– pentrucă Legea aduce mînie; și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. (Romani 4:15 VDC)

d. CONSTRÂNGE conștiința să aprobe

– și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gîndurile lor, cari sau se învinovățesc sau se desvinovățesc între ele. (Romani 2:15 VDC)

f. CONTABILIZEAZĂ

– (Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă cîtă vreme nu este o lege. (Romani 5:13 VDC)

– Ba încă și Legea a venit pentruca să se înmulțească greșala; dar unde s’a înmulțit păcatul, acolo harul s’a înmulțit și mai mult; (Romani 5:20 VDC)

g. AȚÂȚĂ

– Căci, cînd trăiam supt firea noastră pămîntească, patimile păcatelor, ațîțate de Lege, lucrau în mădularele noastre, și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviți de Lege, și sîntem morți față de Legea aceasta, care ne ținea robi, pentruca să slujim lui Dumnezeu într’un duh nou, iar nu după vechea slovă. (Romani 7:5, 6 VDC)

– Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentrucă păcatul a luat prilejul prin ea m’a amăgit, și prin însăș, porunca aceasta m’a lovit cu moartea. Așa că Legea, negreșit, este sfîntă, și porunca este sfîntă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr’un lucru bun, pentruca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaș poruncă. Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului. (Romani 7:8-14 VDC)

h. LIMITEAZĂ răul în lume

Atunci pentruce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, pînă cînd avea să vină „Sămînța“ (Galateni 3:19 VDC)

2. ARATĂ MÂNTUIREA LUI: ne CĂLĂUZEȘTE spre Hristos – arătă soluția

– Înainte de venirea credinței, noi eram supt paza Legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător (Grecește: pedagog.) spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. (Galateni 3:22-24 VDC)

– pentrucă, întrucît n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși, și nu s’au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfîrșitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea. (Romani 10:3, 4 VDC)

II. ROL MÂNTUITOR – nu. Legea dă mântuirea prin credinta nu prin fapte. Ea dă mântuirea dar nu aceea prin fapte. Evreii au căutat mântuirea prin fapte in aceasta lege.

– Voi, cari voiți să fiți socotiți neprihăniți prin Lege, v’ați despărțit de Hristos; ați căzut din har. (Galateni 5:4 VDC)

– Totuș, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentrucă nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

– Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. (Galateni 2:16, 21 VDC)

– pe cînd Israel, care umbla după o Lege, care să dea neprihănirea, n’a ajuns la Legea aceasta. Pentruce? Pentru că Israel n’a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s’au lovit de piatra de poticnire, (Romani 9:31, 32 VDC)

– – Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sînt supt BLESTEM; pentrucă este scris: „Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.“ (Galateni 3:10 VDC)

III. ROL MOTIVATOR – nu. Duhul mă motivează la sfințire, nu Legea.

– Dacă sînteți călăuziți de Duhul, nu sînteți supt Lege. blîndeța, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:4, 18, 23 VDC)

– În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere (Romani 8.2-3)

pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:3, 4, 7 VDC)

IV. ROL CĂLĂUZITOR – da

– Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai, nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pămîntească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată Legea se cuprinde într’o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.“ (Galateni 5:13, 14 VDC)

– Căci – lucru cu neputință Legii, întrucît firea pămîntească (Grecește: carnea, aici și peste tot unde e „firea pămîntească“.) o făcea fără putere – Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimețînd, din pricina păcatului, pe însuș Fiul Său într’o fire asemănătoare cu a păcatului, pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămîntești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună. (Romani 8:3, 4, 7 VDC)

– Să nu datorați nimănui nimic, decît să vă iubiți unii pe alții: căci cine iubește pe alții, a împlinit Legea. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. (Romani 13:8, 10 VDC)

Ce condamnă Pavel

1. Faptul că legea ne mai poate CONDAMNA

2. Faptul că prin Lege putem avea MÂNTUIRE

3. Faptul că Legea are putere de MOTIVAȚIE

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s