Ce rol joacă conștiința în Noul Testament?

Cugetul este înaintea lui Dumnezeu (Fapte 23.1; 24.16); cugetul este un martor (Romani 9.1) și învinovățește sau dezvinovățește (Romani 2.15), cugetul este luminat de Duhul Sfânt (Romani 9.1), cugetul poate fi slab datorită lipsei de cunoștință, poate fi întinat (1 Corinteni 8.7), cugetul te poate împinge să faci ceva (1 Corinteni 8.10), cugetul poate fi rănit (1 Corinteni 8.12), cugetul te face să cercetezi (1 Corinteni 10.25), cugetul judecă (1 Corinteni 10.29), cugetul mărturisește despre purtarea noastră (2 Corinteni 1.12), cugetul primește adevărul lui Dumnezeu (2 Corinteni 2:4), în cuget îi putem cunoaște pe ceilalți (2 Corinteni 5.11), dragostea vine dintr-un cuget bun (1 Timotei 1:5), cugetul curat poate fi pierdut iar aceasta duce la pierderea credinței  (1 Timotei 1:19), credința se păstrează în cuget (1 Timotei 3.9), lui Dumnezeu îi slujim cu un cuget curat (2 Timotei 1.3), pentru cei necredincioși și necurați cugetul  este spurcat (Tit 1.15), sângele lui Hristos curăță cugetul de faptele moarte ca să-I slujim (Evrei 9.14), cugetul cere desăvârșirea (Evrei 9.9), ține evidența păcatelor (Evrei 10.2), cugetul te face să suferi pe Dumnezeu (1 Petru 2.19), cugetul curat aduce mărturie înaintea lui Dumnezeu (1 Petru 3.21).

Fapte 23.1 – Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis: „Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta…”

Fapte 24.16 – De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Romani 2:15 – şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.

Romani 9.1  – Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,

Romani 13:5 – De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.

1 Corinteni 8.7 – Dar nu toţi au cunoştinţa aceasta. Ci unii, fiind obişnuiţi până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; şi cugetul lor, care este slab, este întinat.

1 Corinteni 8.10 – Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?

1 Corinteni 8.12 – Dacă păcătuiţi astfel împotriva fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos.

1 Corinteni 10.25 – Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.

1 Corinteni 10.29 – Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia?

2 Corinteni 1.12 –  Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.

2 Corinteni 2.4 – Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

2 Corinteni 5.11 – Ca unii care cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm; dar Dumnezeu ne cunoaşte bine, şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.

1 Timotei 1:5 – Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.

1 Timotei 1:19 – şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă.

1 Timotei 3.9 – ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.

1 Timotei 4.2 –  abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.

2 Timotei 1:3 – Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.

Tit 1.15 – Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.

Evrei 9.14 – cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!

Evrei 9.9 –  Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui.

Evrei 10.2 – Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?

1 Petru 2.19 – Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept.

1 Petru 3.16 –  având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.

1 Petru 3.21 – Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s