Scopul miracolelor Domnului Isus în Evanghelia după Ioan

Aș împărți textele care vorbesc despre miracolele Domnului în acest fel: (a) miracole care arată ceva din identitatea Domnului Isus și (b) miracole care sunt prezentate explicit cu scopul lor adiacent – credința în Hristosul revelat.

În ultimă instanță aceste două scopuri se completează deoarece unul îl implică pe celălalt. Ce rost are ca Hristos să-Și arate identitatea? – nu ca oamenii să creadă? Hristos nu se arată pe Sine doar de dragul arătării ci de dragul slavei Sale în mântuirea păcătoșilor.

A. Miracole făcute cu scopul credinței

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El. (Ioan 2:11 VDC)

Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoștea pe toți. (Ioan 2:23, 24 VDC)

Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăiește“. Și a crezut el și toată casa lui. (Ioan 4:53 VDC)

Mulți din norod au crezut în El, și ziceau: „Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a făcut omul acesta?“ (Ioan 7:31 VDC)

„V’am spus“, le-a răspuns Isus, „și nu credeți. Lucrările, pe cari le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. Isus le-a zis: „V’am arătat multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în Mine?“ Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sînt în Tatăl.“ (Ioan 10:25, 32, 37, 38 VDC)

Mulți din Iudeii, cari veniseră la Maria, cînd au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. (Ioan 11:45 VDC)

Preoții cei mai de seamă au hotărît să omoare și pe Lazăr, căci din pricina lui mulți Iudei plecau dela ei și credeau în Isus. (Ioan 12:10, 11 VDC)

Măcar că făsese atîtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, (Ioan 12:37 VDC)

Credeți-Mă că Eu sînt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; credeți cel puțin pentru lucrările acestea. (Ioan 14:11 VDC)

Dacă n’aș fi făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le-a făcut, n’ar avea păcat; dar acum le-au și văzut, și M’au urît și pe Mine și pe Tatăl Meu. (Ioan 15:24 VDC)

B. Miracole înfăptuite pentru revelarea identității Mântuitorului

Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.“ (Ioan 3:2 VDC)

Căci Tatăl iubește pe Fiul, și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decît acestea, ca voi să vă minunați. (Ioan 5:20 VDC)

Dar Eu am o mărturie mai mare decît a lui Ioan; căci lucrările, pe cari Mi le-a dat Tatăl să le săvîrșesc, tocmai lucrările acestea, pe cari le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M’a trimes. (Ioan 5:36 VDC)

Frații Lui I-au zis: „Pleacă de aici, și du-Te în Iudea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările, pe cari le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.“ (Ioan 7:3, 4 VDC)

Isus a răspuns: „N’a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci s’a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Atunci unii din Farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucă nu ține Sabatul.“ Alții ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?“ Și era desbinare între ei. Dacă omul acesta n’ar veni dela Dumnezeu, n’ar putea face nimic.“ (Ioan 9:3, 16, 33 VDC)

Dar Isus, cînd a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.“ (Ioan 11:4 VDC)

Toți ceice fuseseră împreună cu Isus, cînd chemase pe Lazăr din mormînt și-l înviase din morți, mărturiseau despre El. Și norodul I-a ieșit în întîmpinare, pentrucă aflase că făcuse semnul acesta. (Ioan 12:17, 18 VDC)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s