Pentru cine a murit Isus? (2 Corinteni 5) Jonathan Gibson

Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5.14-15

1. Aluzia la Romani 5.12, 15-19 prin motivul eis-pantes nu necesită interpetarea lui fromheaven_tab_905„πάντες” ca referindu-se la fiecare, deodată ce în pasajul din Romani este circumscris de Adam sau Hristos: în relaţie cu primul, întreaga umanitate este inclusă – deodată ce toţi au păcătuit în unire cu Adam – dar nu este în relaţie cu ultimul, în afară de cazul în care cineva optează pentru universalism.

2. Articolul definit (oi) dinainte de „pantes” în versetul 14b este anaforicarătând înapoi spre πάντες din versetul 14a; şi, fie că se ia „καὶ” ca şi epexegetic sau conjunctiv în versetul 15a, următoarea frază ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν este identică în sens cu versetul 14a. Este complet corect să se ia πάντες ca având referinţă egală.

3. Un focus exagerat asupra lui πάντες poate duce la neglijarea importantului conjunctiv ἄρα. În multe feluri înţelesul textului e direcţionat de acest cuvânt: Hristos a murit pentru toţi, de aceea toţi au murit. Ideea pe care Pavel vrea să o transmită este că moartea lui Hristos afectează moartea spirituală a altora, aşa încât (καὶ) El a murit pentru toţi pentru ca (ἵνα) cei ce trăiesc (murind cu Hristos) să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. Cu alte cuvinte, moartea lui Hristos este eficientă şi intenţionată şi descoperă ceea ce este o unire implicită între Hristos şi cei pentru care a murit, ceva ce Pavel prezintă explicit în Romani 6.1-11.

Notaţi ce argumentează Pavel aici: dacă unirea cu Hristos a avut loc în moartea Lui, atunci unirea cu Hristos în învierea Lui urmează în mod necesar. Nu poate exista nici o disjuncţie.

Pentru Pavel, răscumpărarea înfăptuită (moartea şi învierea lui Hristos) condiţionează răscumpărarea aplicată. Toţi cei pentru care a murit Hristos au murit în Hristos, şi toţi cei care au murit în Hristos cu siguranţă vor şi învia împreună cu El aşa încât cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. Aceasta este datorită unirii indivizibile dintre Hristos şi cei pentru care a murit şi înviat.

Rezumat din He came and He sought her, 302-305 (Jonathan Gibson)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s