Se poate vorbi în 2 Petru 2 despre pierderea mântuirii?

2 Petru 2:1 „În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.”

2 Petru 2:20-21 „În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.”

fromheaven_tab_905Limbajul apostolului Petru este fenomenologic. Cu alte cuvinte, pare că au fost răscumpărați de Stăpânul (v.1), deși ei nu sunt în mod actual ai Domnului. Acești oameni au dat orice aparență că Îl cunosc pe Isus Hristos ca și Domn și Mântuitor (v.21). Disputa este dacă limbajul de a fi răscumpărat de Hristos sau a-L cunoaște pe Domnul poate fi interpretat ca fenomenologic.

Acești falși învățători au oferit orice aparență că ar fi fost salvați. Ei par să fi fost parte a comunității celor răscumpărați. Folosirea limbajului fenomenologic se datorează implicării vitale a învățătorilor falși în biserică.  E vorba de învățătorii falși care au fost din interior și s-au depărtat de ceea ce au învățat la început.

Petru nu spune că ei au fost cu adevărat creștini, că au fost cu adevărat răscumpărați (v.1), sau că L-au cunoscut cu adevărat pe Isus ca Domn și Mântuitor (v.20), ci că au dat orice motiv inițial pentru cei care i-au observat ca să creadă că așa ar fi fost cazul.

Întoarcerea lor finală descrisă în 2 Petru 2:22 „Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă”” arată că ei niciodată nu au fost schimbați deoadată ce în final ei își arată adevărata lor natură.

He came and He sought her, p.391

Anunțuri