Personalitatea Duhului Sfânt

În acest articol voi prezenta câteva dovezi prin care se poate demonstra ușor faptul că Duhul Sfânt este o Persoană și nu o forță, o energie sau vreun soi de lichid spiritual. Toate aceste aspecte țin de personalitate și nu pot fi atribuite unei forțe.

  1. Voiește (bouletai)

1Corinteni 12:11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

  1. Dorește (epipothei)

Iacov 4:5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.

  1. Cunoaște (egnōken)

1Corinteni 2:11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de duhul lui Dumnezeu.

  1. Vorbește (lalēsei)

Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

  1. Aude (akousei)

Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

  1. Locuiește

Iacov 4:5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.

  1. Mână (pheromenoi)

2Petru 1:21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de duhul Sfânt.

  1. Mărturisește (homologei)

1Ioan 4:2 duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;

  1. Adeverește (martyrei)

Evrei 10:15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi duhul Sfânt.

10. Are în vedere (eraunōntes)

1Petru 1:11 Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.

11. Învață (didaxei)

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

12. Mângâie

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

13. Descoperă (anangelei)

Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

14. Înștiințează (kechrēmatismenon)

Luca 2:26 duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.

15. Călăuzește (hodēgēsei)

Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

16. Aduce aminte (hypomnēsei)

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

17. Poate fi întristat

Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării

18. Poate fi stins

1Tesaloniceni 5:19 Nu stingeţi duhul.

19. Este gelos

Iacov 4:5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.

20. Poate fi mințit

Fapte 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?

21. Poate fi ispitit

Fapte 5:9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.”

22. Poate fi hulit

Luca 12:10 Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva duhului Sfânt nu i se va ierta.

23Poate fi respins

Faptele apostolilor 7:51 „…Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.”

24. Are putere

Luca 4:14 Isus, plin de puterea duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur.

25. Mijlocește

Romani 8:26 „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”

26.  Cheamă

Faptele apostolilor 13:2 „Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.””

27.  Dovedește

Ioan 16:8 „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

28.  Trimite

Faptele apostolilor 13:4 „Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.”

29. Strigă

Galateni 4:6 „Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!””

30. Produce părtășie

2 Corinteni 13:14 „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.”

Evrei 6:4 „Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt,”

31. Îndeamnă

Romani 8:5 „În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.”

32. Poftește

Galateni 5:17 „Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.”

33. Dăruiește

1Corinteni 12:11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

34. Are năzuințe

Romani 8:27 „Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”

35. Duhul are dragoste

Romani 15:30 „Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,”

36. Duhul suspină

Romani 8:26 „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”

37. Duhul ajută

Filipeni 1:19 „Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.”

Romani 8:26 „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s