Murdăria păcatului curăţată prin Duhul şi prin sângele lui Hristos

I. Că suntem curățiți prin Duhul Sfânt comunicat nouă a fost confirmat prin multe mărturii ale Sfintelor Scripturi. Trebuie să analizăm în ce constă această lucrare:

1. Pentru că fântâna și izvorul întregii poluări a păcatului se află în depravarea facultăților naturii noastre, care rezultă în pierderea imaginii lui Dumnezeu, El le reînnoiește prin harul Său, Tit 3.5.

2. Duhul Sfânt ne purifică și curățește prin împuternicirea sufletelor prin harul Său către toate îndatoririle și împotriva tuturor păcatelor. Prin păcatele actuale este pouarea naturală și habituală crescută.

II. Sângele lui Hristos, este cauza eficientă, meritorie, procuratoare, care ne curățește imediat de păcatele noastre printr-o aplicare specială a lui de către Duhul Sfânt.

1. Prin sângele lui Hristos este intenționat sângele sacrificiului, cu puterea, virtutea și eficacitatea lui. Are o dublă considerare: (1) așa cum este oferit lui Dumnezeu pentru a face ispășire și reconciliere; (2) așa cum este stropit pe lucruri pentru curățire și sfințire.

2. Sângele lui Hristos în sacrificiul Său este întotdeauna și continuu în aceeași condiție, de aceeași forță și eficacitate, ca și în ora în care a fost vărsat.

Cum ne curățește sângele lui Hristos de păcatele noastre?

Necurăția nu este corporală ci morală și spirituală. Este vorba de inconformitatea păcatului față de sfințenia lui Dumnezeu, așa cum e reprezentată în lege, și care este detestabilă înaintea lui Dumnezeu, și ne aduce nouă rușine. Acolo unde este un interes în obținerea purificării prin sângele lui Isus se întâmplă două lucruri: (1) îndepărtează întreaga dezgustare din ochii lui Dumnezeu, nu din păcat în mod abstract, ci din păcătos, așa încât el să fie curățit și spălat înaintea Lui; (2) ia rușinea din conștiință și dă sufletului îndrăzneală în prezența lui Dumnezeu, Evrei 10.19-22. Când aceste lucruri sunt făcute păcatul este dat afară și sufletul curățat.

Cum devenim părtași beneficiului sau cum putem avea interes în el?

Întâi, este Duhul Sfânt, Cel care descoperă, și ne convinge spiritual, de poluarea păcatului și de pângărirea noastră. Ceva de genul acesta poate fi produs și de conștiința naturală, trezită și constrânsă de metodele obișnuite exterioare de convingere însă acest simțământ nu ne va conduce niciodată către sângele lui Hristos spre curățirea noastră. Nu există o agravare mai mare a păcatului decât a oamenilor care vin cu îndrăzneală carnală în prezența lui Dumnezeu în timp ce sunt necurățiți de murdăria păcatului.

Doi, Duhul Sfânt propune, declară și ne prezintă adevăratul remediu, singurul mod de purificare (Osea 5.13). Deși fântâna pentru curățire este aproape de noi, nu putem să o vedem până când Duhul Sfânt nu ne deschide ochii așa cum i-a deshis lui Agar. A avea un simțământ spiritual pentru necurăția păcatului, și o vedere a curățirii prin virtutea sângelui lui Hristos, este un efect iminent al Duhului harului.

Trei, El lucrează credință în noi, prin care suntem preocupați actualmente în purificarea prin sângele lui Hristos. Prin credință îl primim pe Hristos și toate beneficiile medierii Sale – așa cum ne sunt ele oferit prin promisiunile lui Dumnezeu.  El este sfințirea noastră princredința în sângele stropirii. O conștiință reînnoită este sensibilă a poluarea fiecărui păcat, și nu este eliberată deruținea ei fără o aplicare particulară a sângelui lui Hristos. Această aplicare prin credință față de sângele lui Hristos constă în patru lucruri:

a. O privire spirituală și o considerare potrivită a sângelui lui Hristos în sacrificiul Lui – cum este exprimat în promisiunile Evangheliei pentru curățirea și purificiarea noastră.

b. Credința se bazează actualmente pe sângele Lui pentru efetuarea reală a marii lucrări și a scopului pentru care ne este props nouă (Romani 3.25.

c. Credința lucrează prin rugăciune arzătoare, așa cum o face în general față de Dumnezeu în relație cu promisiunile Sale. Prin această metodă sufletul se aduce pe sine în mila Lui.

d. Un consimțământ în adevărul și credincioșia lui Dumnezeu pentru curățirea prin sângele lui Hristos, prin care sunt eliberați de rușinea descurajatoare, și avem îndrăzneală în prezența Lui.

Patru, Duhul Sfânt comunică actualmente curățirea, purificarea prin sângele lui Hrisots sufletelor și conștiințelor, prin care suntem eliberați de rușine și avem îndrăzneală față de Dumnezeu.

III. Credința este cauza instrumentală a purificiării noastre (Fapte 15.9).  Două evidențe ale ei sunt că purifică inima și lucrează prin dragoste. Suntem purificați prin credință pentru că:

a. Credința este principalul har prin care natura noastră este restaurată după asemănarea lui Dumnezeu și este eliberată de necurăția originală, Coloseni 3.10; 1 Ioan 3.3.

b. Prin credință primim virtutea purificării și influențele sângelui lui Hristos. Prin ea ne lipim de Hristos.

c. Prin lucrarea credinței îndeosebi acele corupții și pofte care aduc necurăție sunt mortificate, îngenuncheate, și graduale scoase din mintea noastră.

d. Credința ia toate motivele care ne sunt oferite pentru a ne stârni către strădaniile și diligența maximă, în folosirea tuturor metodelor și căilor pentru prevenirea necurăției păcatului și pentru curățirea minților și conștiinței de rămășițele faptelor moarte. Aceste motive pot fi împărțite în două categorii: (1) o participare la promisiunile excelente ale lui Dumnezeu în prezent, 2 Corinteni 7.1; (2) desfătarea în Dumnezeu în gloria viitoare, 1 Ioan 3.23. Aceste motive sunt făcute eficiente doar prin credință.

IV. Curățirea de păcat este atribuită în Scriptură în multe locuri necazurilor de toate felurile (Isaia 31.9; 48.19, 1 Corinteni 3.12-13). Ele lucrează spre acest binecuvântat scop în mai multe feluri:

a. Au în ele o dovadă a neplăcerii lui Dumnezeu împotriva păcatului, și aceia care sunt purtați de ele sunt conduși spre o considerare proaspătă a josniciei din el. O vedere a păcatului în suferință face omul să se urască datorită lui, și să fie rușinat de el; și acesta e primul pas în purificat noastră.

b. Necazurile iau frumusețea și farmecul tuturor lucrurilor create și confortul lor prin care afecțiunile sunt solicitate să comită prostii și indecențe, Galateni 6.14. Prin ele dumnezeu descoperă goliciunea, vanitatea și insuficiența de a da eliberare.

c. Necazurile iau floarea și punmoartea în acele afecțiuni prin care poftele corupte ale minții și cărnii, care sunt cauza și izvorul tuturor necurățiilor, acționează în ele însele. Prin necazuri Dumnezeu aduce un fel de moarte față de lume și plăcerile ei asupra dorințelor și afecțiiunilor sufletului.

d. Prin ele Dumnezeu stârnește, provoacă și trage înainte toate harurile Duhului într-un exercițiu viguros, diligent și constant; și astfel lucrarea de curățire a sufletului de poluarea păcatului este înaintată. Nici un om nu poate avea un rol sfințitor a necazurilor decât printr-o folosire asiduă a harurilor. Fără acesta necazurilor duc omul spre o stare mizerabilă.

John Owen, Pneumatologia, p.404-414

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s