13 argumente pentru botezul copiilor respinse – partea 3

Articolul la care fac referire poate fi citit aici.

Trebuie să mărturisesc că este prima dată când aud acest argument şi aş fi curios să văd nişte teologi de marcă care l-au susţinut. În caz contrar consideră prezentarea acestei obiecții o caricaturizare a teologiei oponentului – metodă necistită de contra-argumentare.

În Romani 4:11 Pavel prezintă motivul pentru care Avraam a primit pecetea neprihănirii. Atât reformații cât și susținătorii botezului credinței sunt de acord că textul face referire la Avraam care a fost socotit neprihănit prin credință. Tocmai acesta este lucrul pe care noi îl susținem: că primești semnul atunci când ai realitatea – la fel cum a primit Avraam. Mai remarc faptul că textul vorbește doar despre Avraam și nu despre faptul că toți copiii lui au primit neprihănirea, deodată ce aceștia nu puteau exercita credința.

Degeaba reformații „considera ca in Romani 4:11 Pavel afirma faptul ca taierea imprejur semnifica si pecetluia imputarea neprihanirii prin credinta” pentru că dacă acest semn este aplicat copiilor neregenerați contrazice toată logica textului care arată că Avraam a fost tăiat împrejur adult, după ce a fost socotit neprihănit princredința lui activă. Un copil nu poate exercita credință și nici nu este socotit neprihănit decât prin credința personală. Așadar, de ce să fie botezat deodată ce el nu are în mod actual și prezent această neprihănire?

Reformații spun că Avraam a fost circumcis pentru neprihănirea actuală dar că pruncii trebuie circumciși pentru o promisiune. Unde prezintă textul această ruptură teologică? Așadar, circumiciza nu era doar pentru cei careerau socotiți neprihăniți ci și pentru aceia care urmau fie socotiți neprihăniți. Totuși ce promisiune este aceasta deodată ce știm cu toții că o sumedenie dintre israeliți nu au fost niciodată socotiți neprihăniți datorită necredinței lor? În Noul Legământ noi spunem că această promisiune aparține tuturor copiilor noștri „în oricât de mare număr îi va chema Domnul” pentru că textul din Fapte 2:39 exact asta stabilește. Plus că textul face referire a primirea Duhului Sfânt și nu la botez.

Autorul spune că „crestinii au prin botez substanta circumciziei: Hristos si binecuvantarile sale” dar noi știm că până să fie adulți în stare să creadă în Hristos copiii nu sunt nici creștini și nu Îl au nici pe Hristos și nici binecuvântările Sale decât în mod potențial (dacă ei au fost aleși – așa cum sperăm să fi fost). Totuși se dovedește că mulți dintre ei nu au parte de aceste binecuvântări niciodată.

Acest argument denaturează semnificația și logica tetului din Romani care vorbește (a) despre Avraam, un om adult; (b) despre neprihănirea primită prin credință. Textul nu face nici o legătură între botez și circumcizie. Textul nu spune nici că neprihănirea a fost dată tuturor copiilor lui Avraam așa încât aceștia să trebuiască a fi circumciși ca semn al neprihănirii primite. Eu voi cita tot versetul pe care autorul articolului a început să îl citeze și acesta spune așa:

apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta; şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur.

Textul afirmă clar că Avraam este „tatăl tuturor celor ce cred” așadar noi vom primi semnul botezului atunci când credem și devenim fiii lui Avraam, nu înainte. Avraam devine tatăl celor tăiați împrejur adică a celor „calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam”. Textul este un argument împotriva botezului copiilor mici și nu unul pentru.

Da, există o legătură între botez și circumcizie: o continuitate între semnificația acestor semne dar există și o discontinuitate pe care reformații nu au explicat-o. Botezul și circumcizia simbolizează circumcizia inimii. Diferența însă între cele două semne și legămintele în care au fost date este aceasta: în V.L erau tăiați împrejur toți bărbații iar semnul nu arăta doar circumcizia (Geneza 17:10) ci legământul prin care Dumnezeu le promitea Canaanul, binecuvântări pământești și continuitate generațională și reglaă. În N.L. botezul simbolizează botezul spiritual primit prin credință. Se intră în acest legământ prin naștere din nou și nu prin aplicarea botezului sau prin naștere fizică.

Anunțuri

11 gânduri despre “13 argumente pentru botezul copiilor respinse – partea 3

 1. Stimate domn,

  “Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.”
  (Psalm 50:6, dar 51:5 în versiunile protestante)
  * Toţi ne naştem cu păcatul strămoşesc, de aceea cu toţii, inclusiv copiii, avem nevoie de Taina Botezului pentru a ne curăţa.

  “Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!“
  (Matei 9:2)
  * Argument că mărturia naşilor la botez e valabilă, întrucât slăbănogul a primit iertarea pe baza mărturiei celor care l-au dus la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, exact aşa se întâmplă în cazul copiilor.

  “Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării.”
  (Matei 18:6)
  * Precum se vede, copiii pot crede, iar Dumnezeu le vede credinţa.

  “15. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,
  16. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?“
  (Matei 21:15-16)
  * Iată, deci, în versetele 15 şi 16, că pruncii pot depune mărturie despre credinţa lor.

  “3. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
  4. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
  5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
  6. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
  7. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus.
  8. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.”
  (Ioan 3:3-8)
  * Botezul e obligatoriu pentru mântuire, inclusiv în cazul copiilor, vezi aici Ioan 3:3,5. Iar Naşterea de sus (versetul 3) este Taina Botezului (vezi versetul 5).

  “38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.
  39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
  40. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.
  41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.”
  (Fapte 2:38-41)
  * Conform Fapte 2:38, prin Taina Botezului ne sunt iertate păcatele (de dinainte de Botez), inclusiv păcatul strămoşesc. Persoanele adulte trebuie catehizate, să creadă şi să îşi mărturisească credinţa înainte de a fi botezate, iar pentru copii mărturisesc naşii, vezi mai sus Marcu 2:5. Conform cu Fapte 2:39 făgăduinţa este dată şi copiilor, deci, ei nu trebuie împiedicaţi de la Botez, căci şi în versetul anterior, Fapte 2:38, scrie clar: “să se boteze fiecare dintre voi”, vârsta nefiind specificată.

  “14. Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel.
  15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem.”
  (Fapte 16:14-15)
  * Prin “casa ei” (versetul 15) înţelegem inclusiv copiii, căci nu se scrie că ei au fost excluşi, altfel s-ar fi scris, unde e vorba separat de copii scrie clar în Scriptură:
  “Fiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, ca la şase sute de mii de bărbaţi pedeştri, afară de copii.”
  (Ieşirea/Exodul 12:37);
  “Iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii de bărbaţi, afară de copii“
  (Matei 15:38).

  “Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.”
  (Fapte 16:33, despre temnicerul din Filipi)
  * Prin “toţi ai lui” înţelegem inclusiv copiii, căci nu se scrie că ei au fost excluşi, altfel s-ar fi scris, vezi nota la Fapte 16:14-15.

  Mai multe aici: https://binevestitorul.wordpress.com/2012/10/17/taina-botezului-in-sfanta-scriptura/

  Apreciază

  1. 1. Textele citate probabil subliniază păcatul strămoșesc – ceva ce eu nu neg – dar textele acelea nu spun nicăieri că el este îndepărtat prin botez. Aceea este inserția dumneavoastră în Sfânta Scriptură și o necinstire a Cuvântului lui Dumnezeu deodată ce textele citate nu susțin afirmația dumneavoastră.

   2. Matei 9:2 vorbește despre oameni maturi care au adus un om să fie vindecat. Nu spune nimic despre nași și nici despre botez. A doua oară când necinstiți Cuvântul lui Dumnezeu introducând în el opinii personale bazate pe tradiții omenești introduse abuziv peste Cuvântul lui Dumnezeu. Unde vorbește Matei 9:2 despre botez, nași sau despre copiii mici?

   3. Matei 18:6 – copiii cu siguranță pot crede dar asta nu justifică faptul că pruncii nou născuți trebuie botezați. Aceștia nu pot crede la vârsta respectivă deodată ce nu au capacitatea dezvoltată de a avea o informație pe care să o poată procesa pentru a o crede. Textul este scos din context și folosit abuziv. Textul acela nu vorbește despre prunci nou născuți și nici despre botez.

   4. Matei 21 prezintă prunci care POT depune mărturie. Pruncii nou născuți nu pot deci nu trebuie botezați.

   5. Fapte 2:38 nu vorbește despre păcatul strămoșesc. Deodată ce atâtea texte arată că oamenii au fost mântuiți fără botez înseamnă că botezul nu spală păcatele ci doar sângele lui Isus Hristos aplicat conștiinței prin credință. Corneliu și casa lui au primit Duhul înainte de botez. La fel tâharul. La fel toți sfinții vechiului testament. Făgăduința este dată celor „în oricât de mare număr îi va chema Domnul”. Așadar e necesară o chemare înainte ca să fie aplicat botezul. Până nu există chemarea și mărturisirea lor nu trebuie aplicat botezul.

   6. Nu e necesar ca Biblia să precizeze de fiecare dată când nu erau copii. Erau copii dar erau copii care puteau crede – la fel cum ați indicat două cazuri: Matei 21 și 18. Aici am analizat textele care par să susțină „botezul casei” http://blogultrezirespirituala.wordpress.com/2014/06/30/botezul-casei-si-a-copiilor-in-faptele-apostolilor/

   7. Puteți verifica ultimul link pentru acel argument nefondat

   Apreciază

   1. 1.
    “20. (…) în zilele lui Noe, şi se pregătea corabia în care puţine suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă.
    21. Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos”
    (I Petru 3:20-21)
    * Taina Botezului nu şterge necurăţia trupului, ci a sufletului (de ex. păcatul strămoşesc), nu e doar un simplu simbol, că fără Botez nu există mântuire, vezi versetul 21.
    Iar “deschiderea cugetului bun către Dumnezeu” este angajamentul în a asculta poruncile lui Dumnezeu, iar în ceea ce priveşte copiii se potriveşte perfect angajamentul luat de Iosua atât în ceea ce îl privea pe el, cât şi pe copiii lui:
    “Eu însă şi casa mea vom sluji Domnului”
    (Iosua 24:15).

    2. Dacă e o intercalare în Biblia Ortodoxă la Noul Testament, rog să argumentaţi prin citate din New King James Bible, aşa ca să fim pe teren neutru (nu mă refer aici la chestiuni de traducere, ci de intercalare).

    Apreciază

   2. Botezul reprezintă mărturia cugetului bun către Dumnezeu. Dacă nu ai cugetul bun care să mărturisească nu trebuie să te botezi. Copilul nu poate mărturisi nimic și de aceea nu trebuie botezat. El nu poate face nici un angajament și nimeni nu a fost delegat să se angajeze pentru el. Textul cu Iosua este scos din context și nu face referire la botez. Intercalați textele aiurea doar ca să pice bine fisa.

    Textul vorbește despre „cererea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos”. Un copil nu este capabil de așa ceva. Aceasta este botezul. Nu cererea unei persoane de lângă copil ci a omului care este botezat. Puteți verifica singur limba greaca nu versiuni de traducere: http://biblehub.com/interlinear/1_peter/3-21.htm

    Vă rog citiți acest articol și mai vorbim: http://blogultrezirespirituala.wordpress.com/2012/10/18/de-ce-botezul-copiilor-mici-este-nebiblic/

    Apreciază

 2. Andrei, dar textul spune clar ce inseamna circumcizia. Daca asta inseamna, daca asta semnifica, de ce este aplicata si copiilor lui Avraam care inca nu aveau credinta lui Avraam? Asta este intrebarea.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s