Duhul Sfânt și predicatorii

Sfaturi-pentru-predicatori„De unde ne-ar veni siguranța că suntem chemați pentru slujba duhovnicească și că lucrarea noastră este dătătoare de speranță, dacă nu din prezența și lucrarea în noi a Duhului Sfânt?”

„Ar trebui să fim izgoniți cu rușine și batjocură din societatea oamenilor cinstiți, dacă am îndrăzni să vorbim în Numele Domnului, fără ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi.”

În ce poate ajuta Duhul Sfânt?

1. Cunoștință

 Este bine să studiezi temeinic Sf. Scriptură, să folosești comentarii și să meditezi asupra lor. Dacă însă nu chemați cu putere Duhul lui Dumnezeu, studiul dumneavoastră nu vă ajută prea mult.

De aceea să așteptăm pe Duhul Sfânt și să-L implorăm: „Duhule Sfânt, descoperă-ne pe Fiul lui Dumnezeu și arată-ne prin aceasta și pe Tatăl”.

2. Înțelepciune

Dacă vrem să fim ispravnici înțelepți, să împărțim în Casa Domnului hrana cu dreptate, atunci Tu, Duhul Domnului, trebuie să ne înveți.

3. Libertatea exprimării

Avem nevoie de asemenea de Duhul Sfânt, ca să ne atingă buzele cu un cărbune aprins de le altar, așa ca atunci când avem cunoștință și înțelepciune pentru a alege partea potrivită a adevărului, să ne putem bucura de libertatea exprimării când trebuie să o prezentăm.

Duhul Sfânt trebuie să ne pună frâu și zăbală, pentru a nu spune nimic care ar îndepărta gândurile ascultătorilor de la Domnul Isus Hristos și de la adevărurile veșnice.

Mai avem nevoie de Duhul Sfânt și pentru a înviora râvna noastră, că nu suntem dispuși întotdeauna de a predica și de multe ori aceasta depinde de starea noastră trupească.

Duhul Sfânt ne ridică mai presus de noi înșine, așa că putem spune, de la început și până la sfârșitul predicii: „Dacă eram în trup sau în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe!”. În acele clipe, uit tot ce nu are legătură cu subiectul care mă cuprinde în întregime.

4. Untdelemnul ungerii asupra întregii predici

Îndeosebi lucrarea Duhului Sfânt să ne păstreze adânciți în timpul predicii. Trebuie să tindem cu deosebire să ne rugăm mereu în timpul când predicăm, să fim ajutați să îndeplinim porunca Domnului; ascultând de glasul Lui să păstrăm privirea la trnul Lui în timp ce aripa este în continuă mișcare.

Dacă Duhul Sfânt v-a părăsi înainte ca să se termine predica ar fi foarte grav. Dacă priviți tot timpul cât durează predica la Cel-de-sus, de unde vă vine tot ajutorul, și vă încredeți cu totul în Dumnezeu, veți rămâne puternici și curajoși.

Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a rămâne tot timpul cât ține predica în starea cuvenită, dacă dacă nu predicăm în spiritul Evangheliei, nu putem fi convingători, iar Biserica va remarca lipsa de putere a lui Samson.

Așa că și pentru felul potrivit de a predica avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt, care cu siguranță ne poate învăța să predicăm cu urmări fericite.

5. Exercitarea influenței

Luptăm cu tată seriozitatea și trebuie să înfingem în inima oamenilor Sabia Duhului Sfânt.

Cum veți întoarce un suflet la Dumnezeu fără ajutorul Duhului Sfânt? Nu puteți crea nici o muscă, nicidecum o inimă și o fire nouă.

Și oare puteți dumnevoastră, fără Duhul Sfânt, să-i încurajați pe copiii lui Dumnezeu în viața lor duhovnicească?

Nu nu putem dobândi niciodată mântuirea noastră fără ajutorul Duhului Sfânt; de aceea, nădăjduiți în El cu strigăte și lacrimi zi de zi.

6. Rugăciunea prin Duhul Sfânt

Nu trebuie să dăm prilej să ni se reproșeze că rugăciunea noastră în adunare ar fi silită sau rece. Aceasta se va întâmpla fără Duhul Sfânt.

Cei ce vă rugați din inimă, nu puteți face aceasta, an după an, înălându-vă, fără Duhul lui Dumnezeu.

Dacă sunteți plini de Duhul Sfânt, aruncați cu bucurie toate piedicile formelor și lăsați-vă duși de șuvoiul sfânt. Câteodată veți avea, în timpul rugăciunii, în fața adunării, o legătură mai strânsă cu Dumnezeu decât oriunde.

7. Duhul de sfințenie

Pentru ca purtarea dumneavoastră să fie sfântă și curată, așa cum li se cuvine unor slujitori ai Evanghelie, atunci trebuie să fiți botezați, zilnic, cu Duhul lui Dumnezeu.

8. Deosebirea duhurilor

Duhul Sfânt îi cunoaște pe oameni, tot așa cum Îl cunoaște și pe Dumnezeu; și avem nevoie de acest dar de a deosebi duhurile, având mereu de-a face cu tot felul de oameni.

Chiar dacă inima noastră ar fi plină de dragoste, tot nu vom putea proceda corect în diferitele cazuri, dacă nu ne ajută Duhul Sfânt, căci niciodată doi oameni nu sunt cu totul la fel.

Pentru a pansa inimile rănite și a elibera pe cei robiți de păcate, avem nevoie absolută de Duhul lui Dumnezeu.

Fraților, este imposibil să continuăm fără Duhul lui Dumnezeu, și sunt bucuros de aceasta, pentru că piedicile și înfrângerile ne vor atrage atenția asupra absenței Lui.

Când pleacă și refuză să vină Duhul Sfânt?

1. Printre cele mai însemnat, menționez acea stare de nepăsare, care vine dacă nu te lași în puterea Duhului Sfânt.

2. Altă gravă greșeală este lipsa de sinceritate. Duhul Sfânt nu ne face părtași la înșelăciune și la tăinuire.

3. Puteți întrista foarte mult Duhul lui Dumnezeu, dacă sunteți, de obicei, săraci în har (nu are chemarea).

4. Și mândria îndepărtează Duhul Sfânt. Domnul locuiește la cei de jos, dar cunoaște de departe pe cei mândri.

5. Putem întrista pe Duhul Sfânt și prin trândăvie. Nu cred că Duhul Sfânt va zăbovi la ușa unui leneș și va răspunde pentru lipsurile a căror cauză este lenevia.

6. Am văzut pe unii părăsiți de Duhul Sfânt, așa cum a fost Saul. El a fost necerdincios călăuzirii divine.

7. Și unii, pe care i-a părăsit Duhul lui Dumnezeu, au ajuns ca fiii lui Sceva, evreul.  Demonii beției i-au biruit.

8. Proorocul înșelat pe timpul lui Ieroboam. Nesocotise porunca fermă a lui Dumnezeu și calitatea lui de prooroc a încetat imediat.

9. Puterm reproduce viața ui Samson, peste care a venit Duhul lui Dumnezeu dar în poala Dalilei și-a pierdut puterea.

10. Putem fi părăsiți de Duhul Sfânt, ca Moise. Am umbla în timpul ultimelor noastre zile ca acoperiți de un nor, pentru că nu ne-am stăpânit limba o singură dată.

C.H. Spurgeon, Sfaturi Pentru Predicatori, cap.14

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s