22 probleme fundamentale rezolvate în moartea lui Hristos

1. Problema veșniciei. Unde îmi voi petrece veșnicia?

Apocalipsa 21:27 „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului.”

2. Problema firii pământești. Ce putere are asupra mea păcatul?

Coloseni 2:11 „În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi. ”

3. Problema lumii. Ce influență mai are lume asupra mea?

Galateni 6:14 „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!”

4. Problema conștiinței. Mai am motive să fiu mustrat de conștiința mea?

Evrei 9:14 „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!”

5. Problema condamnării. Mă mai condamnă Dumnezeu pentru păcatele mele?

Galateni 2:16 „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.”

6. Problema diavolul. Are diavolul vreo autoritate și putere asupra mea?

Evrei 2:14 „Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,”

7. Problema legii. Poate Legea lui Dumnezeu să ofere motive de acuzație împotriva mea?

Romani 7:4 „Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.”

8. Problema împărăției. În împărăția cui mă aflu acum?

Coloseni 1:13 „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,”

9. Problema Dumnezeu. Este Dumnezeu mânios pe mine?

Romani 5:9 „Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.”

10. Problema morții. Ce putere mai are moartea asupra mea?

Evrei 2:14 „Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,”

11. Problema scopului. Care este direcția/scopul vieții mele?

Galateni 2:20 „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”

12. Problema autorității lăuntrice. Ce autoritate îmi conduce mie viața?

Romani 8:2 „În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.”

13. Problema perfecțiunii. Cum se împlinește în mine dorința după perfecțiune?

Evrei 10:14 „Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.”

14. Problema părtășiei. Am vreo șansă la a sta în părtășie cu Dumnezeu?

1 Petru 3:18 „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,”

15. Problema dezbinării. Cum împacă Hristos dezbinarea care există în lume?

Efeseni 2:16 „şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.”

16. Problema filială. Mai sunt eu „fiul mâniei” sau „fiul diavolului”?

Galateni 4:4 „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.”

17. Problema dușmăniei. Mai sunt eu dușmanul lui Dumnezeu datorită păcatelor mele?

Efeseni 2:16 „şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.”

18. Problema moștenirii. Voi avea mâinile goale în veșnicie?

Galateni 4:7 „Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.”

19. Problema blestemului. Poate fi asupra mea vreun blestem?

Galateni 3:13 „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi  …. pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.” –”

20. Problema trupurilor. Ce importanță are trupul meu pentru Dumnezeu?

1 Corinteni 6:20 „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

21. Problema libertății. Mai sunt robul cuiva?

Romani 6:6 „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

22. Problema înstrăinării. Trebuie să mă mai simt străin de Dumnezeu?

Efeseni 2:12 „aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. „

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s