Poți fi mântuit fără botezul cu Duhul?

Biblia vorbește despre mântuire la timpul trecut (Efeseni 2:8) prezent (Filipeni 2:12) și viitor (Rom. 5:10). În nici o situație Scriptura nu leagă mântuirea de botezul cu Duhul Sfânt.

Trebuie însă să fim clari atunci când vorbim despre botezul cu Duhul deoarece există mai multe poziții teologice și sunt sigur că fiecare dintre cititori, care se situează pe una dintre aceste poziții, va considera că poziția lui este cea corectă. Oricare ar fi varianta aleasă nicăieri în Scriptură botezul cu Duhul Sfânt nu este prezentat ca o precondiție a mântuirii. Pentru un sumar al perspectivelor vă recomand acest articol. Deoarece bănuiesc că mulți dintre voi nu veți citi acel articol voi face un sumar al perspectivelor chiar acum.

1. Baptiștii (și creștinii după evanghelie). Botezul cu Duhul este simultan și în mod esențial același lucru cu regenerarea și convertirea. Unii spun că este experiențial (James D. G. Dunn; Max Turner) iar alții că are loc la nivelul subconștientului (John MacArthur; John F. Walvoord; John Stott; Richard Gaffin).

2. Pecetluirea reformaților (Richard Sibbes, Thomas Goodwin, John Owen, Martyn Lloyd-Jones). Aceștia au spus că botezul cu Duhul Sfânt este distinct și antecedent regenerării și are rolul de a aduce o asigurare directă, profundă, interioară a mântuirii. Produce putere pentru lucrare, bucurie și un sentiment al prezenței divine. Majoritatea susținătorilor au fost cesaționiști.

3. Wesleyenii (John Wesley, John Fletcher, William Booth, Oswald Chambers). Au susținut că o experiență ulterioară mântuirii, diferită de regenerare, are loc pentru a-l aduce pe om la stadiul „perfecțiunii”. Ea are loc prin credință și face omul să-L iubească pe Dumnezeu și oamenii – această dragoste conducându-i întreaga viață.

4. Mișcarea Keswick (Hannah Whithall Smith, F. B. Meyer, Andrew Murray, R. A. Torrey, A. J. Gordon, A. B. Simpson). Ei nu susțin că inima poate deveni perfectă în dragoste ci că această a doua lucrare este o viață de victorie, este primirea unei puteri pentru supunere și slujire nu o purificare de păcat. Unii au susținut că nu este experiențial (F.B. Meyer).

5. Penticostalismul clasic. Este o lucrare ulterioară regenerării prin care credinciosul este împuternicit pentru viață și lucrare, primind și daruri pentru slujire. Semnul este vorbirea în alte limbi. Condițiile primirii botezului sunt pocăința, mărturisirea, credința, rugăciunea, căutarea, așteptarea.

6. Perspectiva sacramentală (romano-catolicismul, uneori regăsită între prezbiterieni și luterani). Este o experiență de revitalizare a harului sacramental primit în inițierea creștină. Este o reactivare a ceea ce a fost deja primit, printr-o conștientizare subiectivă ulterioară a prezenței Duhului.

7. Perspectiva carismatică contemporană. Mulți dintre ei nu cred că toți credincioșii botezați cu Duhul vorbesc în limbi, resping condițiile puse pentru primirea acestei experiențe iar alții pus sub semnul întrebării caracterul ulterior al ei (Thomas Smail, David Watson).  Unii susțin două botezuri cu Duhul, unul pentru încorporare (1 Cor 12:13) și altul pentru împuternicire spre slujire (Charles Hummel).

8. Perspectiva valului trei.Ei susțin, ca și baptiștii, că botezul cu Duhul are loc în momentul convertirii și, de aceea, toți credincioșii sunt botezați cu Duhul. Totuși există multe experiențe ulterioare convertirii prin care credinciosul este împuternicit, uns, îmbrăcare cu multă putere. Această manifestare a Duhului este identificată cu umplerea Duhului (John Wimber, Sam Storms, Peter Wagner, Jack Deere).

Dacă botezul cu Duhul este o condiție pentru mântuire atunci ajungem cel puțin la această absurditate: că cineva poate fi convertit (pocăință + credință) și de aceea regenerat fără ca să fie mântuit – deoarece încă nu a fost botezat cu Duhul Sfânt. O astfel de poziție este o anomalie și o afirmație aproape eretică.

Totuși ne trebuie o prezentare pozitivă a acestei probleme și să vedem care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru mântuirea unui om. Le voi preciza într-o ordine aleatorie. Voi începe cu prima fază a mântuirii – convertirea deoarece în această privință există divergențe. Mântuirea la timpul trecut este realizată în viața unui om prin elementele descrise mai jos și nicăieri în Sfânta Scriptură botezul cu Duhul Sfânt, indiferent de interpretarea pe care o aveți, nu este prezentat ca o precondiție.

1. Domnul Isus Hristos

Faptele apostolilor 4:12 „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.””

1 Tesaloniceni 5:9 „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,”

Evrei 5:9 „Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice,”

Evrei 2:10 „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.”

2. Evanghelia lui Hristos

Faptele apostolilor 11:14 „care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta.””

1 Corinteni 15:1 „Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi”

Faptele apostolilor 11:14 „care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta.””

2 Tesaloniceni 2:10 „şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

1 Timotei 1:15 „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.”

2 Timotei 2:10 „De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.”

3. Credința mărturisită și pocăința.

Faptele apostolilor 16:31 „Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.””

Efeseni 2:8 „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”

4. Predestinarea.

1 Tesaloniceni 5:9 „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,”

2 Tesaloniceni 2:13 „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.”

2 Timotei 2:10 „De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.”

5. Harul Domnului Isus

Faptele apostolilor 15:11 „Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.””

Efeseni 2:8 „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”

Tit 2:11 „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat”

6. Mărturisirea cu gura, chemarea Domnului

Romani 10:9 „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Romani 10:13 „Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.””

7. Lucrarea slujitorilor

2 Timotei 2:10 „De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.

8. Spălarea nașterii din nou și înnoirea Duhului

Tit 3:5 „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,”

Mântuirea prezentă și viitoare este realizată prin aspectele amintite mai jos și doresc să observați că nu există nici măcar un singur pasaj care să prezinte botezul cu Duhul Sfânt ca o precondiție pentru mântuirea finală. O asemenea poziție teologică bazată pe deducții și inferențe cu prejudecăți face un mare deserviciu simplității și clarității Evangheliei Domnului Isus.

a. Puterea lui Dumnezeu

1 Petru 1:5 „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!”

b. Perseverarea în har

Filipeni 2:12 „Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.”

c. Dorirea laptelui duhovnicesc

1 Petru 2:2 „şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,”

d. Domnul Isus

Romani 5:9 „Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.”

Romani 5:10 „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.”

e. Evanghelia

1 Corinteni 15:1 „Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi”

f. Mijlocirea lui Hristos

Evrei 7:25 „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.”

g. Apropierea de Dumnezeu prin Hristos

Evrei 7:25 „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.”

Anunțuri

2 gânduri despre “Poți fi mântuit fără botezul cu Duhul?

  1. si atunci de unde deductia ca cel mantuit este automat si botezat cu Duhul si ca nu este nevoie sa mai isi doreasca si sa caute aceasta a doua experienta vitala pentru slujire? (aceasta intelegere este larg raspandita intre fratii baptisti)

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s