Prezența lui Hristos în Biserică

sursa: http://goo.gl/CyQFny
sursa: http://goo.gl/CyQFny

Întâi, Domnul Isus Hristos a promis cu credincioşie că va fi prezent cu biserica „până la sfârșitul veacurilor”. Este templul Său și cortul Său, în care El va locui și va merge continuu. Și această prezență a lui Hristos este ceea ce face o biserică să fie ceea ce este – o congregație distinctă în mod esențial de toate celelalte societăți și adunări ale oamenilor. Lasă oamenii să fie formați în ce rânduială dorești, conform cu orice regulă exterioară sau măsuri care sunt date în Scriptură sau găsite de ei înșiși, lasă-i să obțină putere și autoritate prin ce pretenție considerată de ei potrivită, totuși dacă Hristos nu este prezent cu ei, nu există nici biserică, și nici toate puterile de sub cer nu pot să facă asta. Și când o biserică pierde prezența specială a lui Hristos, încetează să fie biserică. Este, presupun, mărturisit de și printre cei unde Hristos este prezent, și este ușor de dovedit. Uită-te la promisiunile Sale cu acest scop, Matei 28:20; Apocalipsa 21:3. Aceste biserici greșesc foarte mult prin preocupările lor foarte doritoare spre alte lucruri, dar caută foarte puțin evidențele prezenței lui Hristos între ei. Unii umblă ca și cum a presupune că au destul, așa cum sunt, închiși între zidurile lor, în timp ce mențin numele unei biserici, și o rânduială exterioară care le place și îi avantajează. Dar rânduiala exterioară, orice ar fi ea, este departe de a fi singura evidență a prezenței lui Hristos în biserică, iar atunci când este singură, sau când este în principal cerută, nu este deloc o evidență; și de aceea, cu toate că predicarea cuvântului și administrarea corectă a sacramentelor sunt  stabilite ca fiind semnele unei biserici adevărate, dacă se are în vedere doar actele externe și se privește doar spre rânduiala lor, atunci nu există nici o evidență în ele.

Doi, această prezență a lui Hristos este prin Duhul. Am dovedit suficient înainte, așa că trebuie să fiu scurt în această repetiție, deși este următoarea fundație pentru ceea ce avem în continuare de oferit. Nu vorbim despre prezența esențială a lui Hristos în ce privește imensitatea naturii Sale divine, prin care este prezent în mod egal în toate locurile, manifestându-și gloria când, unde și cum dorește. Nici în ce privește natura Sa umană; pentru că atunci când a promis prezența Lui, El le-a spus ucenicilor că trebuie să plece și să se depărteze de ei, Ioan 16:5-8, în timp ce ei erau umpluți de tulburare și întristare, până când au cunoscut cum își va îndeplini promisiunea prezenței Sale cu ei, și cine sau ce va suplini, în avantajul lor, absența Sa fizică. Și acest lucru l-a făcut El în înălțarea Lui vizibilă când „s-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor” (Fapte 1:9); și când, de asemenea, i-a făcut răspunzători să nu aștepte reîntoarcerea Lui decât la judecată, versetul 11. Și, prin urmare, Petru spune că „cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor”, Fapte 3:21, când El va apărea din nou „în slava Tatălui”, Matei 16:27, chiar acea glorie pe care Tatăl i-a dat-o la înălțarea Lui, Filipeni 2:9-11 împreună cu „slava pe care a avut-o, înainte de a fi lumea”, Ioan 17:5. La această depărtare de ei, El i-a învățat pe ucenici cum trebuie să înțeleagă promisiunea că va fi prezent și va rămâne „până la sfârșitul veacului”; și aceasta a fost prin trimiterea Duhului Sfânt în numele şi locul Lui, pentru a face pentru ei tot ceea ce nu făcuse încă. Vezi Ioan 14:16-18, 26-28, 15:26; 16:7-15. Și alt vicar în biserică Hristos nu are, și nici nu are nevoie de vreunul, și nici vreun om muritor nu poate suplini acea responsabilitate și oficiu; nu a existat vreodată vreun asemenea gând în lume până când oamenii nu au fost obosiți de călăuzirea și cârmuirea Duhului Sfânt, luând, prin felurite moduri, lucrarea din mâinile Sale, nelăsându-I nimic să facă în ceea ce ei au numit „biserică”.  Această prezență a lui Hristos în biserica Sa prin Duhul Său este un articol al credinței în biserica universală, și un asemenea adevăr fundamental așa încât oricine îl neagă răstoarnă toată Evanghelia; și am confirmat în discursul anterior legat de dispensația și operațiunile Duhului Sfânt, și nu mă tem și nici nu aștept vreo opoziție directă față de aceasta. Dar recunosc că există unii care au început să vorbească ca și cum nu dețin nici un alt fel de prezență a lui Hristos decât aceea prin cuvânt și sacramente;  iar tot ceea ce rămâne este făcut în întregime de noi înșine. Este recunoscut faptul că Domnul Hristos este prezent în și prin cuvânt și ritualuri; dar dacă El nu este în nici un alt fel prezent, și dacă nu este prezent decât prin administrația lor externă, nu va exista nici un fel de biserică printre oameni mai mult decât a fost între evrei, care s-au bucurat de litera Vechiului Testament și instituțiile lui Moise. Dar când oamenii se ridică ca să exprime contradicții față de promisiunile lui Hristos și credința bisericii adevărate din toate veacurilor, noi nu trebuie să luptăm cu ei.

Trei, Prezența Duhului este securizată bisericii printr-un legământ veșnic, neschimbător: Isaia 59:21 „Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.”” Acesta este legământul lui Dumnezeu cu biserica Evangheliei care va fi ridicată când „va veni un Răscumpărător pentru Sion”, versetul 20. Aceasta este o parte a legământului lui Dumnezeu pe care l-a făcut în Hristos Răscumpărătorul. Și cum continuarea cuvântului pentru biserica din toate veacurilor este prin promisiunea securizată – fără de care ar înceta și ar fi nimic – văzând că este „zidită pe temelia apostolilor și prorocilor”, Efeseni 2:20, la fel este prezența Duhului securizată ei, și aceasta în aceeași termeni cu cuvântul, așa încât dacă El nu este prezent cu ea, toată relația de legământ dintre Dumnezeu și ea ar înceta. Acolo unde această promisiune nu are loc, nu există nici o biserică, nici orânduiri, nici închinare acceptată, pentru că nu există relație de legământ. Pe scurt, acolo unde nu există o participare la promisiunea lui Hristos de a trimite Duhul ca să rămână cu noi totdeauna, nici un interes în legământul prin care Dumnezeu garantează că Duhul Său nu se va depărta de noi pentru totdeauna, și nici o prezență a lui Hristos pentru a face cuvântul și rânduielile închinării vii, folositoare și eficiente în administrarea lor, spre scopurile lor specifice, acolo nu este nici o biserică, indiferent de ritualul extern care există.

Patru, Evanghelia este numită „slujba Duhului” și slujitorii ei slujitorii Duhului: 2 Corinteni 3:6 „care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa;” nu „slujba aducătoare de viață”, ci a „Duhului”, care este „cu slavă”, versetele 7 și 8. Niciodată nu a fost, și nici nu va fi decât aceste două slujbe în biserică, – cea a slovei și morții, și ce a Duhului și vieții. Dacă este să fie vreo slujbă în vreo biserică, trebuie să aparțină uneia dintre acestea; și toți slujitorii trebuie să fie ai slovei sau ai Duhului. Dacă există vreo slujbă pretinsă care nu este nici a slovei nici a Duhului atunci ea este anticreștină. Slujba care era carnală, a slovei și morții, era o slujbă adevărată, și în felul ei slăvită, pentru că a fost hotărâtă de Dumnezeu, și era eficace spre acele scopuri specifice; cea a Evangheliei este a Duhului, și este mult mai slăvită; dar dacă ar fi să fie o slujbă care are forma exterioară a vreuneia dintre ele, dar nu este, de fapt, nici una dintre ele, nu este slujbă deloc. Nu există nici o slujbă decât cea a Scripturii – adică aceasta, Dumnezeu în providența Sa continuând Biblia printre ei, folosindu-se de ea așa cum consideră bine pentru convingerea și convertirea păcătoșilor; în care există și o manifestare secretă a Duhului de asemenea.

Trebuie să cercetăm în ce sens slujba Evangheliei este numită „slujba Duhului”. Acum, aceasta nu poate fi din cauză că legile, instituțiile și ritualurile închinării au fost revelate prin Duhul, pentru că așa au fost toate ritualurile și instituțiile vechiului testament, așa cum a fost dovedit anterior, și totuși slujba lor a fost slujba slovei și a morții, într-un sanctuar pământesc, prin ritualuri carnale. De aceea trebuie să se fi numite datorită unuia dintre aceste motive: (1) Pentru că este ajutorul și asistența specifică a Duhului prin care oricine este abilitat să gestioneze Evanghelia și instituțiile închinării ei în acord cu mintea lui Dumnezeu, spre edificarea bisericii. În acest sens se spune despre oameni că sunt făcuți „sluitori ai unui legământ nou”, aceasta fiind, slujitori capabili să administreze Evanghelia în modul potrivit. Așadar în această expresie „slujitorii Duhului”, „Duhul” denotă cauza eficientă a slujbei, și Cel care o trezește, versetul 6; sau (2) Se poate spune că este „slujba Duhului” pentru că în și prin lucrarea Evangheliei Duhul este în toate veacurile administrat și comunicate ucenicilor lui Hristos, spre toate acele scopuri pentru care este promis. Galateni 3:2, Duhul este primit prin „auzirea credinței”. Ia-o în ambele sensuri, și totul pentru care noi pledăm va fi confirmat. Că El singur capacitează oamenii pentru îndeplinirea lucrării slujbei, prin darurile spirituale care le sunt comunicate, este primul sens, și în mod expres acela pentru care ne luptăm; și dacă, în și prin slujba Evangheliei din toate veacurile, Duhul este comunicat și administrat spre oameni, atunci El rămâne cu biserica totdeauna, iar scopurile trebuie cercetate în continuare.

John Owen, Pneumatologia

Anunțuri

6 gânduri despre “Prezența lui Hristos în Biserică

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s