Umplere de care?

Din păcate, accentul exagerat pus pe „umplerea cu Duhul Sfânt” i-a împiedica pe credincioși să vadă portretul multi-fațetat al acestei experiențe. În sensul acesta doresc să pun la dispoziție o schemă a acestei experiențe care are un caracter prioritar în Sfânta Scriptură. Termenul pe care îl studiez de aproape este plēróō.

  1. Miezul umplerii: cu plinătatea lui Dumnezeu (Ef. 3:19), cu cunoștința voii Lui (Col. 1:9), cu Duhul Sfânt (Ef. 5:18), cu roada neprihănirii (Fil. 1:11), cu orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință (2 Tes. 1:11), cu bucurie și pace (Rom. 15:13), cu bucurie și Duhul Sfânt (Fapte 13:52).
  2. Mediul umplerii. O traducere corectă a versetului din Coloseni 2:10 ar fi: „voi sunteți umpluți în El”. Cu alte cuvinte, toată umplerea are loc în Hristos. În El este depozitul binecuvântărilor care ne sunt oferite în umplere. Hristos, în fapt, a procurat toate acele binecuvântări duhovnicești care ne sunt oferite în umplere. De aceea umplerea este doar „prin El”.
  3. Mijlocitorul umplerii. În Col. 1:11 se afirmă că suntem umpluți „prin Hristos”. Aici El pare să fie nu doar mediul din care primim umplerea ci și mijlocitorul acestei umpleri. Cu alte cuvinte, noi nu putem merge la Hristos ca la  un rezervor spiritual din care să luăm ce avem nevoie în mod mecanic ci printr-o relație reală și personală cu El. Nu se poate „accesa” binecuvântarea ci primi în relație cu El.
  4. Metoda umplerii.- Credința. Romani 15:13 arată că umplerea are loc prin „credință”. Nimeni nu poate fi umplut în mod automat sau mecanic, inconștient. Umplerea se face prin exercitarea credinței personale. În acest text „bucuria și pacea” sunt puse atât pe seama lui Dumnezeu cât și a credinței.

    – Mijlocirea. În câteva pasaje clare apostolul Pavel mijlocește pentru umplerea credincioșilor. Este greșit a spune că nu ne putem ruga pentru noi înșine ca să fim umpluți ci doar unii pentru alții. Rugăciunea este, așadar, metoda umplerii (Col. 1:9; Rom. 15:13; Fil. 1:9; Ef. 3:16-19; 2 Tes. 1:11)

  5. Manifestările umplerii: umblarea într-un chip vrednic de Domnul (Col. 1:10), fiindu-i plăcuți în orice lucru (Col. 1:10b), aducerea roadelor în fapte bune (Col. 1:10c), creșterea în cunoștința lui Dumnezeu (Col. 1:10d), împuternicirea (Col. 1:11a), răbdare, îndelungă răbdare, bucurie și mulțumire (Col. 1:11b); duhul de închinare edificator (Ef. 5:19a), lăudarea lui Dumnezeu (v.19b), cântarea spirituală (v.19c), mulțumirea (v.20), supunerea (v.21), nădejdea (Rom. 15:13).
  6. Menirea umplerii: umplerea este „spre slava și lauda lui Dumnezeu” (Fil. 1:11). Omul nu este umplut pentru a atrage atenția asupra experienței umplerii sau asupra omului umplut ci asupra lui Dumnezeu care umple.
  7. Maestrul umplerii: în toate cazurile Dumnezeu este Acela care face umplerea deoarece toate rugăciunile pentru umplere sunt adresate lui Dumnezeu Tatăl. El coordonează și conduce această experiență a umplerii.
  8. Materializarea umplerii: în mai multe cazuri se arată că Duhul Sfânt produce roadele care rezultă din această umplere. Nu umplerea în sine ci umplerea cu Duhul Sfânt aduce rezultatele dorite (Ef. 5:18; Rom. 15:13; Fapte 13:52). A crede că putem aveam manifestările umplerii fără Duhul Sfânt este o eroare. Duhul Sfânt ia binecuvântările procurate de Hristos și le produce, la propriu, în noi.

Efeseni 3:19 „şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”

Coloseni 1:9 „De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească;”

Efeseni 5:18 „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.”

Filipeni 1:11 „plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.”

2 Tesaloniceni 1:11 „De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă,”

Coloseni 2:10 „Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.”

Romani 15:13 „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!”

Faptele apostolilor 13:52 „în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s