Dacă păstrăm pînă la sfîrsit încrederea, Evrei 3.6,14, J.N. Darby

Mantuire deplina in HristosÎn Evrei 3.6 apostolul îi avertizează pe evreii care mărturiseau că sînt credincioşi, împotriva întoarcerii lor înapoi şi a părăsirii începutului încrederii lor. Dacă făceau aşa, arătau că ei nu făceau parte din casa lui Hristos, peste care El singur era stăpîn. El, împreună cu Dumnezeu, a creat toate lucrurile, dar într-o situaţie mai intimă El a zidit propria Sa casă. Şi toţi cei care-L părăseau, dovedeau că nu făceau parte din această casă.

Ah! spun unii, nu fi prea încrezător, deoarece există un „dacă”… Dar acest cuvînt este dat ca să-mi stînjenească încrederea? De fapt ce au crezut ei? Că Hristos a venit, un Mîntuitor ceresc, deci mult mai presus de un Mîntuitor pămîntesc. Să nu părăseşti acest fapt. Este o teamă de a părăsi această încredere şi nu de a fi prea încrezători. În cine să mă încred? În mine însumi? Oh, de aş avea o deplină neîncredere în mine! Dar să nu ai încredere în Hristos? Va fi vreodată ochiul Lui neatent sau inima Lui va putea fi vreodată rece? Va înceta El să mijlocească? O dovadă că sînt o piatră adevărată în casă este că ţin cu tărie această încredere.

Dacă eşti sub lege, atunci este un alt lucru; n-ai încredere în El. Iar dacă este vorba de neîncredere, în ce să nu te încrezi? Dacă te încrezi cît de puţin în om, aceasta este o dovadă că n-ai înţeles că eşti pierdut. Dacă însă părăseşti încrederea în tine însuţi şi spui: „Eu sînt deja pierdut”, atunci acesta este un alt lucru. Nici unul care a ajuns să recunoască răscumpărarea, nu mai poate avea în structura sufletului său încredere în sine. Si nici un creştin n-ar putea spune: Nu te poţi încrede în Hristos! Privilegiul nostru este să avem încredere în Hristos, ca stînca pe care se reazimă picioarele noastre, şi să ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

Un altul poate spune: Eu nu ştiu dacă am vreo parte în toate acestea… Atunci tu eşti sub lege. Dumnezeu poate că îţi răscoleşte sufletul, spre binele tău, dar tu n-ai fost adus să accepţi dreptatea lui Dumnezeu. Sufletul din această stare n-a accep-tat dreptatea lui Dumnezeu pentru el, în locul propriei lui dreptăţi. Încă mai depinzi de inima ta pentru mîngîiere şi siguranţă! Este un lucru deosebit de serios să ajungi să ai sufletul atît de golit de orice lucru, încît să nu mai aibă altceva de făcut decît să accepte ceea ce Dumnezeu poate da. N-ai cunoscut nicidecum dragostea lui Dumnezeu, pînă ce ai fost mîntuit. Şi aceasta este lucrarea Duhului Sfînt. Fiul risipitor a înţeles ce era el, atunci cînd a înţeles ce era tatăl său.
Locul de părtăşie cu Hristos este al nostru, dacă mergem pînă la capăt. Felul cum este prezentat acest verset (Evrei 3.14) nu atinge siguranţa celor sfinţi. Siguranţa mîntuirii este o siguranţă a credinţei şi nu înlătură nicidecum dependenţa de Dumnezeu, nici chiar pentru o clipă. N-am nici o îndoială că Dumnezeu va păstra pe fiecare din sfinţii Săi pînă la capăt. Dar avem de alergat pînă ce vom intra în slava veşnică. A susţine cu tărie credincioşia lui Dumnezeu, acesta este lucrul im-portant. Şi trebuie să păstrăm înţelesul deplin al unor versete ca acestea, care lucrează asupra conştiinţei noastre ca nişte înstiintări pe cale. În Romani 2 viaţa veşnică este arătată ca un rezultat al unei umblări plăcute lui Dumnezeu. Fără îndoială, harul Său dă puterea; dar viaţa veşnică este arătată ca o roadă a alergării. Într-un cuvînt, este tot atît de adevărat că am viata veşnică si că voi dobîndi viata veşnică. Dumnezeu vede viaţa veşnică totuşi ca o singură existenţă, dar noi o despărţim în timp. Mergi pe această cale şi o vei avea la sfîrşitul ei. Aceasta nu contrazice celălalt adevăr, că Dumnezeu va păstra pe ai Săi şi că nici unul nu va fi smuls din mîna Sa.

Sursa: Mântuirea deplină în Hristos, J.N. Darby

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s