tu cum asculți?

10268635_1584583091816418_3968855928773399281_n
sursa fotografie: proadvent (nu recomand profilul). P.S. Nici pe mine nu mă interesează „spiritul profetic” dar am ales imaginea pentru că este sugestivă.

La câtă predicare avem astăzi și cât de multe informații care circulă, ar fi trebuit să fim cei mai credincioși oameni și să facem parte din cele mai sănătoase biserici.

1. Ascultătorii interesați. Știți cum a fost Irod nu? Era un om foarte complex.

a. Ascultătorii temători. Irod se temea de predicator fiindcă îi știa trăirea sfântă. Avem destui și astăzi. Dar niciodată nu se supun față de ceea ce aud.

b. Ascultători apărători. Irod chiar îl apăra pe Ioan! Și astăzi avem oameni care sunt gata să ia apărarea păstorului și predicatorului până când păstorul și predicatorul are ceva de spus pentru el.

c. Ascultători nehotărâți. Se simțea strâns din două părți, ar fi ascultat dar ceva îl reținea mereu. El pare să vrea să ia o decizie dar niciodată nu o ia. Stă mereu în cumpănă.

d. Ascultători încântați. Chiar dacă Ioan îl mustra pentru preacurvia lui Irod „îl asculta cu plăcere”. Numai că până la urma l-a ucis. I-a plăcut dar nu atât încât să se schimbe.

Marcu 6:20 căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă, şi-l asculta cu plăcere.

2. Ascultătorii acuzatori. Semăna cu Irod prin faptul că avea o femeie stricată și idolatră. Diferența dintre ei constă în faptul că Ahab avea convingerea că necazurile din Israel se datorau, nu păcatelor familiei sale, ci lui Ilie. Interesant nu? Ei trăiesc cum doresc dar vinovat este păstorul și predicatorul.

 1 Împărați 18:17 Abia l-a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?”

3. Ascultătorii ucigași. Au ascultat toată predica, poate cea mai lungă predică înregistrată în Noul Testament, până la punctul în care au fost confruntați. Nu au putut suporta felul profetic al lui Ștefan de a predica așa că și-au manifestat mânia până la crimă. Câți oameni nu sunt astăzi „tăiați pe inimă” și aproape scrâșnesc din dinți?

Fapte 7:54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.

4. Ascultătorii vremurilor din urmă.

a. Ascultătorii democrațiAceștia sunt oameni care vor să aibă învățători dar în același timp să-și păstreze poftele. Seamănă puțin cu Irod. Ei își exercită dreptul de a alege învățătorii și își aleg „învăţători după poftele lor”. Sunt destui de aceștia pentru că trăim vremurile din urmă. Au fost și în Israel și vor fi întotdeauna.

2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.

b. Ascultătorii sensibili. Ei sunt foarte simandicoși și doresc „să audă lucruri plăcute”. Sensibilitatea lor se termină când nu te conformezi. Organizează o adunare generală și te trimite la plimbare. Sau dacă ai fost invitat o dată a doua oară nu mai ai ce căuta pe acolo. Poți fi sigur că nu vei mai fi chemat.

2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.

c. Ascultătorii de povești. Ei nu vor să audă adevărul. Nu doar că nu îi interesează ci pur și simplu „își întorc urechea de la adevăr” adică refuză să îl audă. În schimb le plac istorisirile, poveștile, anecdotele … etc, pentru că nu îi ating personal. Și avem destui învățători care s-au transformat (sau au fost dintotdeauna) în povestitori.

2 Timotei 4:4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

d. Ascultători deranjați de adevăr. Nu sunt deranjați de felul în care este rostit adevărul ci chiar de adevăr dar scuza lor poate să ia mereu forma aceasta: este bine să spui adevărul dar felul în care o spui nu este bine. Și niciodată nu vei reuși să spui adevărul chiar așa cum trebuie încât ei să-l primească.

2 Timotei 4:4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr

5. Ascultătorii sfătoși. Ei nu te obligă dar îți dau sugestii cu privire la ce ar trebui să predici. Îți propun subiecte ca „bunătatea și dragostea Domnului” sau „să nu judecăm”. Bineînțeles unii predicatori trebuie temperați fiindcă „spiritul profetic” e prea accentuat dar nu despre acest caz este vorba ci despre oamenii care din diverse motive vor să audă de bine, indiferent ce are Dumnezeu de spus.

1 Împărați 22:13 Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit aşa: „Iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului; să fie dar şi cuvântul tău ca al fiecăruia din ei! Vesteşte-i bine!”

6. Ascultătorii nesimțitori. Ei iau aceeași poziție față de adevăr indiferent de ceea ce spui. Poți plânge, poți striga, poți să predici despre bunătatea sau despre judecata Domnului, reacția va fi aceeași. Cel mai probabil sunt morți spiritual.

Matei 11:17 ‘V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.’

7. Ascultătorii batjocoritori. Subiectele pe care le abordezi sunt neinteresante și ei nu au timp să asculte „pălăvrăgelile” tale. Sunt subiecte pe care ei pur și simplu nu le înțeleg ca tine așa că, atunci când le predici, nu ești decât un „palavragiu”.

Fapte 17:18 Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.”

8. Ascultătorii înfiorați. Și diavolul s-a înfiorat, și Irod și Felix dar reacția lor este de respingere. Felix respinge fățiș dar respinge. Unii oameni când simt convingerea Duhului Sfânt pur și simplu pleacă din locul în care sunt cercetați.

Fapte 24:25 Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.”

9. Ascultători disprețuitori. Acești disprețuitori au trei reacții: 1. Plănuiesc „lucruri rele” pentru a-l discredita pe Ieremia. Vor să-l „ucidă cu vorba”. 2. Hotărăsc să nu ia „seama la toate vorbirile lui”; 3. Ei îl disprețuiesc sub pretextul că nu este el singurul profet.

Ieremia 18:18 „Atunci ei au zis: „Veniţi să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” „

10. Ascultători care neagă. Acești oameni vedeau în Cuvântul lui Dumnezeu ceva ce producea rău poporului întrucât muia inima oamenilor. Ei interpretau avertizările lui Dumnezeu ca fiind o dorință a lui Ieremia de a vedea poporul nenorocit. Așa ceva era o anomalie. Este clar că el le dorea binele pentru că îi chema la pocăință.

Ieremia 38:4 „Atunci, căpeteniile au zis împăratului: „Omul acesta ar trebui omorât! Căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta şi a întregului popor, ţinându-le asemenea cuvântări; omul acesta nu urmăreşte binele poporului acestuia şi nu-i vrea decât nenorocirea.” „

11. Ascultători fățarnici. Ei dau senzația că vor să afle cuvântul lui Dumnezeu dar când acesta nu este după ceea ce ei doresc să audă în el îl resping și fac tot ceea ce doresc ei.

Ieremia 42:5 „Atunci, ei au zis lui Ieremia: „Domnul să fie un martor adevărat şi credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul, Dumnezeul tău, să ne spui! ”

Ieremia 43:2 „Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul, Dumnezeul nostru, te-a însărcinat să ne spui: ‘Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!’ Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile haldeenilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!”

12. Ascultători împietriți. Aceștia pot să audă constant Cuvântul lui Dumnezeu dar reacția lor este una de continuă impertinență și indiferență – ei continuă să facă doar ceea ce doresc ei.

Ieremia 44:4 „V-am trimis întruna pe toţi slujitorii Mei prorocii ca să vă spună: «Nu faceţi aceste urâciuni, pe care le urăsc.» Dar ei n-au vrut s-asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor şi n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei.”

13. Ascultători impertinenți. Ei nu mai neagă cuvântul lui Dumnezeu ci pur și simplu afirmă deschis că vor să facă așa cum le trece lor prin cap.

Ieremia 44:16-17 „„Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, şi anume să aducem tămâie împărătesei cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi şi părinţii noştri, împăraţii noştri şi căpeteniile noastre, în cetăţile lui Iuda şi în uliţele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiţi şi nu treceam prin nicio nenorocire! „”

14. Ascultători păgâni. Aceștia spun că ceea ce le spunea Dumnezeu să facă le-ar fi adus rău și nu bine și de aceea erau hotărâți să facă în continuare răul care le aducea bine – după cum observau ei.

Ieremia 44:18 „Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate şi am fost nimiciţi de sabie şi de foamete… „

\\

Anunțuri

2 gânduri despre “tu cum asculți?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s