1 Samuel 2.1-10 – Manifest liric pentru suveranitatea lui Dumnezeu

Aici puteți asculta predica în format AUDIO

1. Suveranitatea absolută peste vrăjmașii noștri (produce două stări)

A. Rugăciune născută din bucuria inimii – 1 Samuel 2:1 „Ana s-a rugat şi a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălţată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de ajutorul Tău.”

(1) Lăuntrică – „mi se bucură inima”. Bucuria nu este ușuratică și superficială, nu este doar pe buze ci pornește in inimă. Astăzi avem foarte multă religie a gurii, a vorbelor, a buzelor dar foarte puțină religie autentică a inimii.

Test: când bucuria e legată de lucruri, de oameni, de daruri, de binecuvântări și nu de Dumnezeu avem de-a face cu o religie superficială – respinsă de Dumnezeu.

(2) Duhovnicească – „în Domnul”. Deși Dumnezeu i-a dat un copil bucuria ei nu era „în Samuel” ci „în Domnul” deoarece ea poate face diferența între dar și Dătător. Ea nu este orbită de darul lui Dumnezeu așa încât să nu mai vadă măreția Dătătorului.

Test: când ne bucurăm de dar și nu de Domnul e foarte probabil că primirea acelui lucru a fost naturală și nu duhovnicească nu pentru că nu a venit de la Domnul ci pentru că inima noastră nu e cum trebuie.

(3) Stimulată: „puterea mea a fost înălțată de Domnul”. Răspunsul la rugăciune este motivul cântării de laudă. Ana se simte împuternicită de Domnul. Mulți oameni se simt puternici fără ca Domnul să le fi dat puterea.

Test: uneori Dumnezeu oprește legile naturale/fizice pentru a ne apropia de el și a vedea că El controlează chiar și pe acestea. Isaia 66:9 „Aş putea să deschid pântecele mamei şi să nu las să nască? – zice Domnul. – Eu, care fac să nască, aş putea să împiedic oare naşterea? – zice Dumnezeul tău.” Psalmii 29:9 „Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!”” Matei 6:30 „Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?” Psalmii 135:7 „El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.”

B. Rugăciune exprimată prin lauda gurii: „mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de ajutorul Tău.

(i) Laudă manifestată față de dușmani: „mi s-a deschis gura larg împotriva vrăjmaşilor mei”. Ana este o femeie sinceră și nu neagă că ar avea dușmani. Există o ultra-spiritualizare nebiblică între credincioși care neagă aceste necazuri inter-relaționale.

(ii) Laudă motivată de Dumnezeu: „căci mă bucur de ajutorul Tău”. Felul în care Ana se „răzbună” este lăudându-L pe Dumnezeu. Aceasta este răzbunarea biblică. Ana Îl cântă pe Dumnezeu.

(iii) Laudă mișcată de bucurie: „căci mă bucur”. Acest tip de răzbunare nu exclude bucuria. Nu e bucurie pentru răul care l-a atins pe celălalt ci este o bucurie pentru binele făcut de Dumnezeu și este o bucurie „în Domnul” – o bucurie care te face să vezi măreția Domnului.

2. Suveranitatea exclusivă în caracterul lui Dumnezeu: 1 Samuel 2:2 „Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.”

(i) Este Sfânt: „Nimeni nu este sfânt ca Domnul”

(ii) Este Singurul: „nu este alt Dumnezeu decât Tine;”

(iii) Este Stâncă: „nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru

3. Suveranitate în cunoaștere: 1 Samuel 2:3 „Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de El.

(i) Modifică atitudinile omului: „Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie;”

(ii) Manifestată în două acțiuni ale lui Dumnezeu: „căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de El.

– Cunoaștere absolută: „Domnul este un Dumnezeu care ştie totul”

– Cântărire absolută: „toate faptele sunt cântărite de El”

4. Suveranitate absolută în schimbarea radicală a stării omului. Dumnezeu poate face schimbări drastice, esențiale, radicale și masive.

(i) Cei puternici vs. cei slabi: 1 Samuel 2:4 „Arcul celor puternici s-a sfărâmat, şi cei slabi sunt încinşi cu putere.”

(ii) Cei sătui vs. cei flămânzi: 1 Samuel 2:5a „Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine, şi cei ce erau flămânzi se odihnesc; chiar cea stearpă naşte de şapte ori, şi cea care avea mulţi copii stă lâncezită.

(iii) Cea stearpă vs. cea fertilă: 1 Samuel 2:5b „chiar cea stearpă naşte de şapte ori, şi cea care avea mulţi copii stă lâncezită.

5. Suveranitatea absolută peste transformările oamenilor

i. Poziția esențială: moarte vs. înviere: 1 Samuel 2:6 „Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.

ii. Poziție financiară: sărăcire vs. îmbogățire: 1 Samuel 2:7a „Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte

iii. Poziție socială: coborâre vs. înălțare: 1 Samuel 2:7 „El smereşte şi El înalţă,”

6. Suveranitate absolută peste înălțarea celor slabi: 1 Samuel 2:8a „El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat El lumea.”

(i) Prima fază: „El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit”.

(ii) A doua fază: „Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă”.

– Autoritate: „Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari”

– Slavă: „Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă”

7. Suveranitate absolută peste creație: 1 Samuel 2:8b „căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat El lumea.”

– Stăpânește creația: „căci ai Domnului sunt stâlpii pământului”. Cine știe cum funcționează legile acelea fundamentale ale universului? Dumnezeu îi are în stăpânirea Lui. La vremea hotărâtă de El îi va zgudui și oamenii vor tremura de groază și toată știința și înțelepciunea lor nu va mai folosi la nimic. Dacă Dumnezeu nu este proprietarul lumii atunci El nu are drept să decidă ce să se întâmple pe pământ!

– Stabilește creația: „pe ei a aşezat El lumea.” Este un fundament care trebuie amintit astăzi când oamenii ne învață copiii că nu Dumnezeu e Creatorul ci că a existat o explozie, o evoluție, un big-bang. Toate aceste teorii par să fie știință dar ele sunt teologie fiindcă sunt intenționate ca să distrugă credința în Dumnezeu. Dacă El nu a creat lumea atunci nu are drept asupra ei! Aceasta este miza!

8. Suveranitate absolută peste omenire: 1 Samuel 2:9 „El va păzi paşii preaiubiţilor Lui, dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric; căci omul nu va birui prin putere.” Dovedită în două acțiuni:

(i) Păzirea preaiubiților: „El va păzi paşii preaiubiţilor Lui”. Dacă copii adevărați ai lui Dumnezeu nu rămân pe calea Lui atunci Dumnezeu nu este suveran pentru că nu este în stare să-și păzească proprii copii. Dacă copilașul meu vrea să meargă aiurea eu îl păzesc indiferent de apucăturile și ideile lui. Noi nu ne maturizăm într-o asemenea măsură încât să fim lăsați de capul nostru așa cum ne lăsăm noi copii când cresc mari – ca să-și exercite puterea de a decide fiecare cum și ce dorește pentru viața Lui. Filipeni 1:6Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” 1 Corinteni 1:8El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Tesaloniceni 5:23Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

(ii) Pedepsirea păcătoșilor:

– acțiunea: „dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric”. Întunericul este simbolul separării de dragostea, bunătatea, mila, îndurarea lui Dumnezeu. Această „nimicire” nu este o anihilare pentru că așa ar fi fost bine ci este o nimicire continuă.

– argumentul: „căci omul nu va birui prin putere”. Toți oamenii răi și aroganți au senzația că ei sunt independenți și fac ce doresc însă Dumnezeu le arată că acest lucru nu este posibil. Este o vreme în care puterea omenească nu mai folosește la nimic.

 9. Suveranitate absolută în judecată: 1 Samuel 2:10a „Vrăjmaşii Domnului vor tremura, din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor; Domnul va judeca marginile pământului”

– Reacția: „Vrăjmaşii Domnului vor tremura

– Răsplata: „din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor”

– Rostul: „Domnul va judeca marginile pământului”

10. Suveranitate absolută în conducere: 1 Samuel 2:10b ”El va da Împăratului Său putere şi El va înălţa tăria Unsului Lui.”

Apogeul și climaxul frumuseții suveranității divine se vede în lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și o continuă în Persoana Domnului Isus Hristos. Nu putem vorbi despre suveranitatea lui Dumnezeu aparte de Domnul Isus. Altfel ajungem să portretizăm un Dumnezeu ca fiind un monarh rece, distant și impersonal.

Dumnezeu își manifestă suveranitatea dând lui Hristos putere și tărie – autoritate deplină. Hristos este Acela în care Dumnezeu își exercită toată autoritate peste univers.

Anunțuri

2 gânduri despre “1 Samuel 2.1-10 – Manifest liric pentru suveranitatea lui Dumnezeu

  1. „Dumnezeu își manifestă suveranitatea dând lui Hristos putere și tărie – autoritate deplină. Hristos este Acela în care Dumnezeu își exercită toată autoritate peste univers.”
    Nici nu se putea altfel, deoarece Hristos este Dumnezeul intrupat! Este Fiul preaiubit al Tatalui, care a acceptat tot rosulu Sau in planul Tatalui, facit in acord cu Fiul si cu Duhul! 🙂

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s