Mic îndrumar asupra umplerii cu Duhul Sfânt – Efeseni 5:18

1. Ce este umplerea cu Duhul Sfânt?

Este o umplere cu plinătatea Tatălui (3:19) și a Fiului (4:13), care se face în sfera și prin metodele Duhului Sfânt (5:18) cu scopul de a trăi în sfințenie în toate relațiile, domeniile și sferele în care viețuim.

2. Cum se realizează umplerea?

A. Primită de om. Umplerea este un imperativ – o poruncă, ceea ce înseamnă că, deși noi nu o putem realiza, totuși este responsabilitatea noastră să ne expunem tuturor acelor metode ale harului prin care Dumnezeu oferă această binecuvântare.

a. Prin Cuvânt. Versetul anterior arată responsabilitatea de a înțelege voia lui Dumnezeu, o responsabilitate care precede umplerea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu lucrează acolo unde este absent Cuvântul lui Dumnezeu deoarece El ne umple cu Dumnezeirea care este revelată în Scripturi.

b. Prin Comunitate. Umplerea este o poruncă dată întregii adunări. Majoritatea experiențelor de botez sau umplere cu Duhul Sfânt din Noul Testament are loc în mijlocul adunării, nu în experiențe personale individualizate.

c. Prin cerere. Atât în biserica primară cât și în epistolele sale apostolul prezintă rugăciunea ca un mijloc principal prin care putem beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu date prin Duhul Sfânt. Rugăciunea pentru împuternicire prin Duhul în vederea umplerii cu plinătatea Dumnezeirii este un astfel de exemplu (Ef. 3:16-19).

d. Prin cântare. Deși cântarea este o manifestare a umplerii totuși se poate afirma că este și cadrul în care se poate realiza umplerea deodată ce credincioșii atunci când nu sunt umpluți cu Duhul sunt totuși locuiți de El și au parte de prezența Lui și, de aceea, cântarea care Îl înalță pe Hristos atrage prezența Duhului Sfânt.

e. Prin credință. Cel ce ne dă Duhul Sfânt nu Îl dă fără credință deoarece credința este felul în care sufletul primește de la Dumnezeu binecuvântările Sale. Cei care cred această promisiune a umplerii cu Duhul Sfânt și o primesc în dar, sub condițiile lui Dumnezeu, vor avea cu siguranță parte de manifestările ei supranaturale.

B. Produsă de Dumnezeu. Termenul „fiți umpluți” este la diateza pasivă arătând deslușit că Dumnezeu este autorul acestei lucrări. Nimeni nu poate manipula Duhul Sfânt deoarece El lucrează într-un mod suveran și ni se oferă, spre beneficii spirituale, doar în măsura și modul în care El consideră că trebuie să o facă.

3. De ce este necesară umplerea cu Duhul Sfânt?

a. Datorită vremurilor în care trăim. Pasajul anterior prezintă responsabilitatea de a răscumpăra vremea fiindcă „zilele sunt rele”.

b. Datorită vieții pe care trebuie să o ducem. Textul urmează să prezinte relații în căsnicie, la locul de muncă, în lumea spirituală etc. Fără plinătatea Duhului viața creștină nu poate fi trăită.

4. Care este diferența dintre umplerea din Fapte și cea din Efeseni?

Umplerea din Fapte este pentru slujirea în afara trupului lui Hristos, în evanghelizare (gr. pimplēmi): Luca 1:15-16, 41, 67; Fapte 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9. Această umplere aduce eficiență (2:37), îndrăzneală (4:29), perseverență (4:31), siguranță (5:32), înțelepciune (6:10), putere (1:8).
Umplerea din Efeseni (gr. plēróō) este pentru slujirea în trupul lui Hristos și este o umplere sfințitoare – producând în credincios roada Duhului Sfânt – necesară pentru trăirea creștină în toate sferele și domeniile vieții. Ea aduce bucurie, pace, credință, nădejde (Romani 15:13; Fapte 13:52), înțelepciune (Fapte 6:3), credință (Fapte 6:5; 11:24).

5. Care sunt principiile manifestării umplerii cu Duhul Sfânt?

i. Manifestarea este pozitivă (nu sunt interdicții). Duhul Sfânt nu ne ajută să nu facem multe lucruri ci din contră ne ocupă mintea, viața și trupul cu lucrurile Duhului lui Dumnezeu așa că nu mai ai nici timp, nici energie și nici poftă pentru lucrurile lumii.

ii. Manifestarea pornește din interior (nu este moralism). Este ceva ce modifică și umple întâi inima. De aceea urăște Dumnezeu ritualul – pentru că se mișcă mâinile, buzele și ochii în ritualuri dar inima nu este către Dumnezeu. Duhul ne atinge întâi inima.

iii. Manifestarea este supranaturală (nu poate fi produs de noi). Nu este nimic natural aici. Nimeni nu poate reproduce ce poate face Duhul Sfânt. Este batjocoritor să spui că se poate fără El.

iv. Manifestarea este spirituală (Dar nu este senzațional). Ce poate fi mai senzațional decât roada Duhului într-un om? Manifestarea nu este legată de vorbiri neînțelese sau de minuni fizice exterioare. Mult interes pentru miraculos s-a dovedit a fi căutat, în multe cazuri, unde lipsea sfințenia.

v. Manifestarea este universală (nu este doar eclesiastică). Se manifestă în familie, la locul de muncă, în lupta spirituală și în biserică. Cine crede că umplerea este pentru niște sentimente spirituale speciale se înșală. Ea este foarte practică.

6. Ce pierdem fără umplerea Duhului Sfânt?

– Suntem irelevanți în lume. Nu avem nimic de oferit lumii dacă nu avem ceva supranatural, dumnezeiesc în noi. Nu răscumpărăm nimic și nu schimbăm cu nimic zilele care sunt rele.

– Suntem incapabili în trăirea creștină. Supunerea, iubirea și celelalte comportamente și caracteristici cerute nu pot fi realizate decât de către Duhul Sfânt.

– Suntem ineficienți în biserică. Pavel descrie relația noastră cu frații în închinarea care zidește. Fără plinătatea Duhului falimentăm în edificarea credincioșilor prin închinarea adunării.

– Suntem insatisfăcuți în inimi. Duhul produce o bucurie și o mulțumire care nu poate fi stopată de circumstanțe nefavorabile. O asemenea bucurie este supranaturală.

– Suntem inapți în închinare. Dumnezeu nu poate primi de la noi decât o închinare care este adusă prin plinătatea Duhului Sfânt. Restul este ritual respins pentru că nu vine din inima umplută de El.

– Suntem incapabili în lupta spirituală. Lupta spirituală este pe tărâmul spiritual și doar Duhul Sfânt ne poate face capabili să înfrângem hoardele de vrăjmași spirituali.

7. Pentru cine este umplerea?

Textul descrie tot felul de categorii de oameni care trebuie să trăiască viața creștină în fiecare zi, în toate domeniile, în toate activitățile: membrii, soți, soții, robi, stăpâni, tați, copii. De aceea umplerea este pentru toți. Teologia potrivit căreia umplerea este doar pentru o anumită categorie de oameni a slăbănogit creștinismul și bisericile cum rar a reușit să facă o altă doctrină.

– Elitismul. Sunt oameni care cred că umplerea este doar pentru o elită spirituală care dorește să ajungă la lucrurile mai profunde ale lui Dumnezeu. Această perspectivă lasă ca fiecare să decidă dacă dorește sau nu această viață spirituală mai profundă.

– Clericalismul. Acești oameni cred că umplerea este doar pentru slujitori, predicatori, păstori și evangheliști. Este evident însă că în Efeseni porunca este adresată întregii congregații – tuturor credincioșilor. Într-adevăr slujitorilor cu Evanghelia le este dată o măsură specială de ungere și putere pentru această slujire dar aceasta nu interferează cu necesitatea fundamentală a umplerii.

8. Când și de câte ori trebuie să fiu umplut cu Duhul Sfânt?

Acum. Umplerea trebuie căutată acum când văd nevoia de ea și înțeleg că Dumnezeu îmi poruncește să o experimentez.

Mereu. Umplerea nu trebuie căutată doar pentru că ni s-a poruncit ci pentru că vedem nevoia de ea în fiecare zi. Fără ea suntem lipsiți de orice vlagă și eficiență spirituală în orice domeniu al vieții noastre.

9. Ce poate împiedica umplerea cu Duhul Sfânt?

a. Păcatul. Bineînțeles că Dumnezeu nu poate binecuvânta o viață trăită în mod constant, voit și premeditat în păcat. Umplerea nu mai are nici un rost pentru acest om care nu dorește să trăiască o viață de sfințenie. În același timp – un om care se luptă cu păcatul dar dorește să fie sfânt poate fi sigur că Dumnezeu dorește să-i dea această umplere ca sprijin.

b. Necredința. Dacă nu credem în Domnul Isus sau în autenticitatea acestei promisiuni și în faptul că Dumnezeu vrea să fim umpluți Dumnezeu nu ne va da această experiență minunată. Noi experimentăm Duhul doar prin credință.

c. Autonomia. Cine nu s-a lepădat de sine, nu s-a pocăit și nu și-a predat lui Dumnezeu voința – nu poate fi umplut de Duhul Sfânt deoarece Duhul Sfânt ar fi întristat să aducă influențele Sale sfinte în viața unui om și acesta să-L respingă datorită eului.

10. Cum se simte umplerea cu Duhul Sfânt ?

Umplerea nu este doar pentru mintea noastră. Da, Duhul Sfânt ne influențează și ne călăuzește prin minte dar nu rămâne acolo.

Umplerea cu Duhul Sfânt nu se realizează în subconștientul credinciosului deși se poate afirma că există o lucrare subterană continuă a sufletului care influențează permanent cu influențe sfințitoare toată viața noastră.

Totuși umplerea Duhului este o experiență care trebuie recunoscută de către credincios atunci când ea are loc. Pavel vorbește despre umplere ca despre un eveniment care are un început și final.

11. De ce este obligatorie umplerea cu Duhul Sfânt?

a. Este o poruncă a lui Dumnezeu. „Fiți plini de Duh” este o poruncă. Ea nu este o sugestie și nici o opțiune. Nu este o responsabilitate facultativă. Noi nu avem de ales între a fi umpluți sau a nu fi umpluți. Noi trebuie să fim umpluți. Ni se cere acest lucru.

b. Este un păcat dacă nu ascultăm. Din faptul că umplerea este o poruncă deducem că a nu fi umpluți înseamnă să ne răzvrătim și să păcătuim împotriva lui Dumnezeu, la fel cum este atunci când călcăm orice altă poruncă.

c. Este un pilon pentru întreaga trăire creștină. Din umplerea cu Duhul, Pavel arată, decurge întreaga viață creștină. Așadar, fără această umplere nu există posibilitatea trăirii unei vieți creștine.

d. Este cea mai pură formă de necredință să respingi. A nu dori umplerea înseamnă să crezi că te poți descurca fără ea. Aceasta este esența necredinței – independența de puterea și plinătatea lui Dumnezeu.

e. Este o jignire a Marelui Dătător dacă respingem. Dumnezeu vine cu unul dintre cele mai glorioase daruri care înfrumusețează și împuternicește viața credinciosului însă mulți credincioși resping acest dar, sub diverse pretexte, jignindu-L pe Dătătorul suveran și bun.

12. Care este relația dintre umplere și alte experiențe?

a. Relația umplerii cu mântuirea. Nicăieri nu se leagă în Biblie umplerea cu Duhul Sfânt de mântuire. Mântuirea este prin credință și pocăință. Orice altă teologie este erezie.

b. Relația umplerii cu botezul Duhului. Botezul cu Duhul este încorporarea în trupul Domnului Isus. Umplerea cu Duhul este împuternicirea sau înzestrarea mădularului deja încorporat.

c. Relația umplerii cu primirea Duhului. Primirea Duhului are loc odată pentru totdeauna la momentul nașterii din nou în timp ce umplerea este o experiență care se repetă până la capătul vieții.

d. Relația umplerii cu pecetluirea Duhului. Pecetluirea este garanția pusă de Duhul Sfânt pe trupurile noastre că îi aparținem lui Dumnezeu și că vom fi înviați în ziua de apoi. Umplerea este pentru acum.

13. Ce stabilește intensitatea umplerii cu Duhul Sfânt?

La aceeași persoană umplerea poate fi diferită în diferite situații și umplerea diferă de la persoană la persoană în gradele ei de intensitate. Ce anume face această diferență?

a. depinde de situație

b. depinde de suveranitatea lui Dumnezeu

c. depinde de starea credinței tale

14. Ce teste putem folosi pentru a cunoaște umplerea cu Duhul Sfânt?

a. Din experiența umplerii. Dar ne putem înșela foarte ușor dacă experimentăm ceva și nu vedem efectele umplerii. De aceea experiența umplerii trebuie testată pentru a se vedea dacă este sau nu autentică.

b. Din efectele umplerii. Efectele umplerii au fost amintite mai sus și acestea sunt singurele teste care trebuie aplicate experienței. Dacă nu există aceste efecte nu ne rămâne decât o experiență sentimentală, senzorială și psihologică.

15. De ce sunt așa puțini oameni umpluți cu Duhul Sfânt?

– Ignoranța. Foarte mulți oameni pur și simplu nu știu ce este această binecuvântare. Fie predicatorii, fie doctrina cultică a pus în umbră această realitate deși niciodată nu s-a negat existența unei asemenea manifestări a Duhului.

– Minimalismul. Majoritatea celor care resping umplerea se mulțumește cu mântuirea primită de Hristos și nu doresc să se preocupe pentru „mai mult”. Ei nu văd umplerea cu Duhul Sfânt ca o „normalitate” pentru viața de credință.

– Triumfalismul. Sunt atât carismatici cât și cesaționiști care afirmă că am primit tot și de aceea nu este necesar să mai căutăm ceva. Ei nu înțeleg tensiunea dintre a avea în Hristos totul și a avea practic în viața de zi cu zi ceea ce găsim în Hristos.

– Pasivismul. Acești oameni spun că dacă Dumnezeu vrea să ne dea ceva El o să ne dea oricum. Ei spun că sunt deschiși dar că ține de Dumnezeu să facă asta nu de ei. Ei trec cu vederea că ține de noi să ne expunem metodelor prin care Dumnezeu realizează umplerea.

– Frica. Sunt unii care au spus că dacă nu te rogi cum trebuie sau nu spui formulele corecte pot să vină duhuri peste tine. Alții au dat exemple negative de persoane care nu știm ce au căutat și au experimentat lucruri ciudate. Dar este o jignire adusă Duhului Sfânt să spui că este periculos să-L cauți ca să te umple când El Însuși a spus cât de sfântă și binecuvântată este umplerea Lui.

– Lipsa regenerării. Mulți oameni nu caută mai mult pentru că sunt morți spiritual. Un mort nu cere mâncare și nici apă. El nu vrea mai mult. El nu vrea nimic. El nu are dorințe. Este inactiv spiritual și fizic. De aceea foarte mulți nu doresc umplerea.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s