„Anumite vremuri”

Este clar că Dumnezeu a așezat „anumite vremuri” iar Scriptura ne detaliază câteva aspecte legate de aceste vremuri. Istoria nu este accidentală și nici spontană, cel puțin nu pentru Dumnezeu. Pavel mărturisea realitatea acestor vremuri diferite:

Faptele apostolilor 17:26 „El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, „

Există un paradox în Biblie legat de aceste „vremuri și soroace” iar creștinii trebuie să învețe să trăiască în acest paradox. Pe de o parte Domnul spune că nu este „treaba voastră să știți” anumite „vremuri și soroace” (Fapte 1:7) și totuși Pavel spune Tesalonicenilor că ei „n-au trebuință” să li se scrie pentru că deja le știau (1 Tesaloniceni 5:1).

Aranjarea cronologică a acestor „vremuri” depinde de hermeneutică și perspectiva teologică deja adoptată. Enumerarea aceasta nu este neapărat cronologică așa că cititorul este liber să studieze și să înțeleagă cum se potrivesc aceste „vremuri” în planul lui Dumnezeu revelat în Scripturi.

 

 

 

 

1. Sfârșitul vremurilor – vremea venirii Domnului Isus pe pământ

1 Petru 1:20 „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, „

2. Împlinirea vremurilor – vremea morții Domnului Isus

Efeseni 1:10 „ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. ”

Galateni 4:4 „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, „

3. Vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu – vremea iertării păcatelor în Hristos

Romani 3:25 „Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, „

4. Vremea cercetării Israelului

Luca 19:44 „te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” „

5. Vremea descoperirii Evangheliei în Biserică

Tit 1:3 „ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, „

6. Vremurile din urmă – vremea Bisericii

1 Timotei 4:1 „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, ”

2 Timotei 3:1 „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. ”

Iuda 1:18 „cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. „

7. Vremurile neamurilor – perioada mântuirii neamurilor

Luca 21:24 „Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. „

8. Vremea apostaziei

2 Timotei 4:3 „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. „

 

9. Vremea descoperirii Antihristului

2 Tesaloniceni 2:6 „Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. „

10. Vremea venirii lui Hristos după necazul cel mare

Marcu 13:33 „Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. „

11. Vremea arătării Domnului Isus

1 Timotei 6:15 „să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, „

12. Vremurile de apoi – vremea proslăvirii credincioșilor

1 Petru 1:5 „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! „

13. Vremurile așezării tuturor lucrurilor – vremea restaurării întregii creații

Faptele apostolilor 3:21 „pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. „

14. Vremurile de înviorare

Faptele apostolilor 3:19 „Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare „

 

15. Vremea judecării morților și a răsplătirii sfinților

Apocalipsa 11:18 „Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” „

16. Vremea viitoare – vremea vieții veșnice

1 Timotei 6:19 „aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă. „

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s