Cine este „Îngerul Domnului”?

Nu vreau să ofer un răspuns definitiv la întrebarea pusă în titlul articolului dar vreau să vă ofer câteva indicii care să ne conducă spre o soluție. Vă propun să analizăm întâi un eveniment foarte bine cunoscut.

SAMSON

Autorul notează că cel care a venit la femeie a fost Îngerul Domnului. Observați că nu este un înger al Domnului ci Îngerul ca și cum identitatea acestuia ar fi una specială și diferită de cea a celorlalți îngeri.

3 Şi Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată, acum tu eşti sterilă şi nu naşti, dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.

Când femeia povestește bărbatului ei evenimentul spune că cel care a venit la ea era un Om și că semăna cu îngerul Domnului. Se pare că evreii aveau idee despre cum arăta îngerul Domnului.

6. Şi femeia a venit şi a spus soţului ei, zicând: „Un Om al lui Dumnezeu a venit la mine şi înfăţişarea Lui era ca înfăţişarea Îngerului lui Dumnezeu, foarte înfricoşător; dar nu L-am întrebat de unde era, nici nu mi-a spus numele Său.

A doua oară când vine îngerul autorul notează  din nou că este Îngerul Domnului

9. Şi Dumnezeu a auzit glasul lui Manoah şi Îngerul lui Dumnezeu a mai venit la femeie pe când şedea ea în câmp, dar Manoah, soţul ei, nu era cu ea.

Când Manoah se adresează îngerului el îl numește om iar el confirmă că este omul care a venit la soția lui. El nu îi corectează să le spun că nu este om ci este un înger.

11. Şi Manoah s-a ridicat şi a mers după soţia sa şi a venit la Omul acela şi I-a zis: „Tu eşti Omul care a vorbit femeii?“ Şi El a zis: „Eu sunt“.

Autorul spune din nou că îngerul este Îngerul Domnului și că Manoah stătea de vorbă cu Îngerul Domnului fără ca să știe acest lucru

13. Şi Îngerul Domnului a zis lui Manoah: „Înainte de toate, femeia să se păzească de tot ce i-am spus.

15. Şi Manoah a zis Îngerului Domnului: „Te rog, lasă-ne să Te reţinem, ca să-Ţi pregătim un ied dintre capre“.

16. Şi Îngerul Domnului a spus lui Manoah: „Chiar de M-ai reţine, nu voi mânca din pâinea ta; şi dacă vrei să aduci o ardere-de-tot, s-o faci să se înalţe Domnului“. Pentru că Manoah nu ştia că era Îngerul Domnului.

 

În două ocazii din acest pasaj găsim că Numele acestui înger este ascuns

6. Şi femeia a venit şi a spus soţului ei, zicând: „Un Om al lui Dumnezeu a venit la mine şi înfăţişarea Lui era ca înfăţişarea Îngerului lui Dumnezeu, foarte înfricoşător; dar nu L-am întrebat de unde era, nici nu mi-a spus numele Său.

18. Şi Îngerul Domnului i-a zis: „De ce întrebi de numele Meu, când vezi că este minunat?“

Când Îngerul Domnului se înalță în flacăra de pe altar Manoah și soția lui își dau seama că a fost Îngerul Domnului

20. Şi a fost aşa: pe când se înălţa flacăra de pe altar spre ceruri, Îngerul Domnului S-a înălţat în flacăra altarului; şi Manoah şi soţia sa s-au uitat şi au căzut cu faţa la pământ.

21. Şi Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi soţiei sale. AtunciManoah a cunoscut că era Îngerul Domnului.

Reacția lui Manoah și a soției sale este foarte importantă deoarece atât prin atitudinea lor cât și prin vorbele lor ei cred că Îngerul Domnului este Dumnezeu. \

22. Şi Manoah a spus soţiei sale: „Vom muri, cu siguranţă, pentru că am văzut pe Dumnezeu!“

23. Şi soţia lui i-a spus: „Dacă Domnul ar fi vrut să ne omoare, n-ar fi luat din mâinile noastre o ardere-de-tot şi un dar de mâncare, nici nu ne-ar fi arătat toate acestea şi nici nu ne-ar fi făcut să auzim în timpul acesta lucruri ca acestea“.

GHEDEON

Autorul notează că Îngerul Domnului l-a vizitat pe Ghedeon.

11. Apoi a venit Îngerul Domnului, şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grîu în teasc, ca să-l ascundă de Madian.

12. Îngerul Domnului i S-a arătat, şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!“

Conversația continuă dar de data aceasta autorul afirmă că Domnul era de vorbă cu Ghedeon și că se uita la el:

14. Domnul S-a uitat la el, şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mîna lui Madian; oare nu te trimet Eu?“

Ghedeon nu înțelege cu cine vorbește pentru că i se adresează Domnul meu de fiecare dată

13. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentruce ni s-au întîmplat toate aceste lucruri? Şi unde sînt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc părinţii noştri cînd spun: «Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?» Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mînile lui Madian!“

15. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea eate cea mai săracă din Manase, şi eu sînt cel mai mic din casa tatălui meu.“

Din nou autorul notează că Domnul vorbea cu Ghedeon. Ghedeon vrea să aducă un dar înaintea Lui iar El acceptă. Este clar că în Scriptură îngerii nu acceptau jertfe și închinare.

16. Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om“.

17. Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti.

18. Nu Te depărta de aici pînă mă voi întoarce la Tine, să-mi aduc darul, şi să-l pun înaintea Ta“. Şi Domnul a zis: „Voi rămînea pînă te vei întoarce.“

Ghedeon se întoarce să aducă un dar de mâncare și de data aceasta autorul afirmă că Îngerul Domnului vorbește cu Ghedeon arătând că expresiile Îngerul Domnului și Domnul sunt nume interschimbabile

 20. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi azimile, pune-le pe stînca aceasta şi varsă zeama“. Şi el a făcut aşa.

21. Îngerul Domnului a întins vîrful toiagului pe care-l avea în mînă, şi a atins carnea şi azimile. Atunci, s-a ridicat din stîncă un foc care a mistuit carnea şi azimile. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui.

Ghedeon își dă seama că s-a întâlnit cu Îngerul Domnului și este speriat.

22. Ghedeon, văzînd că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpîne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă“.

Autorul notează la final că Ghedeon vorbește în continuare cu Domnul deși îngerul plecase

23. Şi Domnul i-a zis: „Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri“.

24. Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, şi i-a pus numele „Domnul păcii“: altarul acesta este şi astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.

AVRAAM

Autorul spune că Domnul s-a arătat lui Avraam dar în versetul următor arătarea aceasta este prin trei bărbați. Așadar, Domnul S-a arătat prin trei bărbați.

1. Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe cînd Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei.

2. Avraam a ridicat ochii, şi s-a uitat: şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lîngă el. Cînd i-a văzut, a alergat înaintea lor, dela uşa cortului, şi s-a plecat pînă la pămînt.

Autorul face distincție între cei trei bărbați când la un momentul dat Unul dintre ei promite să se întoarcă la anul.

10. Unul dintre ei a zis: „La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevastă-ta, va avea un fiu.“ Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui.

Sara râde la vestea că va rămâne însărcinată. Textul nu mai spune că bărbatul acela îl apostrofează ci că Domnul i-a răspuns. Ca să înțelegem că unul dintre cei trei bărbați era Domnul versetul următor repetă promisiunea spusă de acel bărbat – că se va întoarce.

 12. Sara a rîs în sine, zicînd: „Acum, cînd am îmbătrînit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrîn.“13. Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a rîs Sara, zicînd: «Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sînt bătrînă?»
14. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.“

Lucruile devin mai confuze când Scriptura menționează că bărbații pleacă spre Sodoma în timp ce Avraam rămâne înaintea Domnului. Imediat aflăm că cei doi bărbați nu erau chiar bărbați ci îngeri iar că Domnul cu care vorbea Avraam s-a depărtat.

22. Bărbaţii aceia s-au depărtat, şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului.

33. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam s-a întors la locuinţa lui.

19:1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Cînd i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte, şi s-a plecat pînă la pămînt.

 

Anunțuri

Un gând despre “Cine este „Îngerul Domnului”?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s