Texte explicate

MATEI

De unde ştim că Isus s-a născut din fecioară? (Matei 1)

Crăciun şi principii în relaţii de prietenie  (Matei 1)

Crăciunul şi păcatul nostru  (Matei 1:21)

Cine a luat cadoul  (Matei 1)

Cadoul lui Iosif (cum a văzut Iosif venirea lui Isus)  (Matei 1)

Despre ce să predicăm la Crăciun?  (Matei 1:21)

La ce mă gândesc de Crăciun?  (Matei 1)

Matei 2 – Drumul întâlnirii cu Hristos

Predicatorii pe care nu-i avem (Matei 3)

Ce este botezul “cu foc”?

Inaugurarea lucrării lui Hristos – Matei 3:13-17

Chemarea la Hristos – caracteristici (Matei 4)

Testul premergător lucrării (Matei 4)

Dumnezeu vrea să ne scoatem ochii! (Matei 5)

Ce să le faci duşmanilor? (Matei 5)

Verset de aur preferat: Judecaţi!  (Matei 7)

Ce înseamnă porunca „nu judecați”?  (Matei 7)

tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii  (Matei 7.12)

Cine este Acesta?  (Matei 8-9)

Fariseul certăreț (Matei 12)

Pilda comorii ascunse. UPDATE!  (Matei 13:44)

Păsările răpitoare din „pilda inimilor”  (Matei 13:44)

Pilda „celor 4 inimi”

Creștini care se leapădă zilnic de Hristos – Matei 10

Masacru la pilde (Matei 13)

Pilda aluatului cu sms-uri

„îngrijorările veacului acestuia” din pilda inimilor

Matei 14, Dramatic și spiritual

Noi copilaşii  (Matei 18)

Interpretarea nebiblică a lui Matei 18

1. Viaţa în împărăţie (intrarea) Matei 18

2. Poziţia în împărăţie – Matei 18:4

3. Primirea frăţească în Împărăţie – Matei 18:5

Salvati DE LA iad PENTRU Hristos si pentru slujire (Matei 25:14-30)

Hristos s-a rugat ca un hipercalvinist?

Sunt exorcizările de astăzi reale?

Vindecări actuale?

“Asta-i crucea mea”

Hidoşenia păcatului lui Iuda

Lepădarea lui Petru justificată

De ce Petru se pocăieşte şi Iuda nu?

Cine a sus despre Isus că este împărat?

A 3 – a variantă a celor din „zona gri” – cei care „nu se bagă”

LUCA

Ce este botezul cu foc?

Ce înseamnă că Hristos a fost „uns”?

Cui i se iartă mult?

Prostia fecioarelor

Episodul 1 – pierderea risipitorului – Luca 15

Episodul 1 – pierderea rebelului

Episodul 2 – porcii rebelului

Episodul 3 – pocăinţa rebelului

Episodul 4 – primirea rebelului

Episodul 5 – preţuirea rebelului

Episodul 6 – păcatul religiosului

Episodul 7 – povățuirea religiosului

Oamenii din iad nu vor regreta cerul – Luca 16

Noi, bogații (1)

Noi, bogaţii (2)

Noi, bogaţii (4)

Luca 18.18-30 – Moştenirea vieţii veşnice (schiţă)

De ce se duc fariseii în iad?

Vameșul din mine – Luca 19

Vameșul din mine (2) – Luca 19

Vameșul din mine (3) – Luca 19

Vameșul din mine (4)

Cum ne redă Dumnezeu credinţa? – Luca 24

IOAN

Cine este Isus? (Ioan 1)

Duhul Sfânt și regenerarea (Ioan 3)

Ce ne învaţă Hristos despre regenerare (Ioan 3)

Învaţă Ioan 3.16 că Isus a murit pentru toţi sau pentru unii?

Pe cine a iubit Dumnezeu și pentru cine a murit Isus?

Cum cred păgânii? (Ioan 4)

În Cine să crezi? (Ioan 5)

Ce înseamnă să crezi în El (Ioan 6)

Ce trebuie să ştii despre Isus (Ioan 7)

Oameni de-ai dracului (Ioan 8)

cu ochi şi fără vedere (Ioan 9)

De ce eu Doamne? – Ioan 9

Cele 3 învieri (Ioan 11:21-26)

hai să facem lucrări mai mari decât ale lui Isus  – Ioan 14.12

Locuirea Sfintei Treimi în credincioşi (Ioan 14.15-31)

Dorinţa lui Hristos pentru tine (Ioan 17.20-24)

Falsa credinţă

Orice vreți voi!

Fiecare ascultă pe tata’ lui

(Ne)credinţa lui Toma „necredinciosul”

Toma (ne)credinciosul?

Semnele necredinţei

Remediile necredinţei

FAPTE

Umplerea cu Duhul Sfânt – Fapte 1

Scopul minunilor în biserica primară

Semnele lucrării lui Dumnezeu (Fapte 11:19-26)

Nu ține Dumnezeu seama de vremurile de neștiință?

Părete văruit

Evanghelizare – Fapte 3

Evanghelizare – Fapte 2

Ce este botezul cu Duhul Sfânt?

Principiile slujirilor în Biserică – Fapte 6

ROMANI

Romani 8 – ispășire și predestinare

Citeşte fiecare cuvânt şi ia-l în serios – Romani 8:37

Sigur de tine fiindcă Dumnezeu are “un plan”? – Romani 8:28-30

Cei ce sunt în Hristos (Romani 8:1-6)

Măcelarii textelor biblice (Romani 14 mai nou)

Îngăduirea celui slab – Romani 14:1-23

CORINTENI

Siguranţa perseverării în har a credincioşilor (1 Cor 1:4-9)

Împărţirea după cultul personalităţii în biserică (1 Cor 1:10-16)

Haideți deci să ne lăudăm!

Ce înseamnă „dat pe mâna Satanei”?

Ce seamănă omul aceea va şi secera

Au voie creştinii să se dea în judecată (1 Cor 6)

Datoria de soţ – 1 Corinteni 7:1-9

Te poate sfinți soțul/soția? (1 Corinteni 7:14-15)

De ce trebuie plătiţi lucrătorii? (1 Cor 9)

De ce sunt necesare mai multe daruri? (1 Corinteni 12)

Uniformitate sau Diversitate și Unitate – 1 Cor 12.15-19

tăt numa’ dragoste – 1 Corinteni 13

Credința celor necredincioși (2 Corinteni 4:13)

2 Corinteni 3.1-5 – Recomandarea: Biserica CA epistolă

2 Corinteni 3.4-18 – Slujba (prin care se realizează) epistola

Motive de curaj în lucrare – 2 Corinteni

De ce credincioşii nu se vor căsători cu necredincioşi? (2 Cor 6:14-18)

GALATENI

Legea în Galateni

Nu suntem egali!

Pneumatologie în Galateni

Cum știi că ești „chemat”? (Galateni 1)

Lucrarea de mântuire – Galateni 1:4-5

Anatema – Galateni 3

Plăcut de oameni vs/și plăcut de Dumnezeu

Ce sunt „binecuvântările lui Avraam”?

Ce avem „nou” când suntem mântuiți – Galateni 3:26-29

Zece riscuri când amesteci Evanghelia cu faptele – Galateni 5:1-10

Cinci tipuri de relaționare în comunitate – Galateni 6.1-10

EFESENI

Schiţe pe Efeseni capitolul 1-6

Sfânta Treime în epistola către Efeseni

Cum păstrează Dumnezeu unitatea în biserică (Efeseni 4.1-16)

Judecaţi ca să nu fiţi judecaţi

Pneumatologie în Efeseni

Cinstirea (ascultarea) părinților

Mâniați-vă!

Ce este pecetluirea cu Duhul Sfânt?

Filipeni

Filipeni 1:1-11 – Perseverarea sfinților, de la început până la isprăvire

Filipeni 1:1-11 – Părtășia cu Evanghelia, de la început până la isprăvire

Filipeni 1.12 – 26 – Puterea lanțurilor 

Filipeni 1:12-26 – Predicarea Evangheliei în mijlocul tensiunilor

Filipeni 1:27-30 – Purtarea vrednică de Evanghelie

Filipeni 3:1-21 – Mântuirea cap-coadă

COLOSENI

Schițe parțiale pe epistola lui Pavel către Coloseni

Convertirea la creştinism – Coloseni 1:3-8

Sfinţirea creştinului – Coloseni 1:9-13

Justificarea creştinului (Coloseni 1.21-23)

Glorificarea creştinului – Coloseni 1:24-29

Cine este Hristos? (Coloseni 1:14-23)

Convertirea, Sfinţirea, Justificarea şi Glorificarea – Coloseni 1

Filozofie, legalism, misticism, ascetism sau Hristos – Coloseni 2:8-19

TESALONICENI

Schițe în lucru – 1 Tesaloniceni

Caracterul unei biserici alese (1 Tes 1)

Bucuria Duhului – 1 Tes 1:6

Caracterul plantatorului de biserici (1 Tes 2)

Mulţumire pentru biserică (1 Tes 2 partea 2)

Primul motiv pentru care vei merge în iad (dacă ai auzit Evanghelia)

Predestinarea productivă (1 Tesaloniceni 1.2-10)

2 Tesaloniceni

Antihristul – 2 Tesaloniceni 2:3-12

Dovezi ale suveranității absolute a lui Dumneze – 2 Tesaloniceni 3:1-5

Mare grijă UNDE folosim doctrinele – 2 Tesaloniceni 3:10-14

Antihristul – 2 Tesaloniceni 2:3-12

Lanţul de aur al predestinării biblice – 2 Tesaloniceni 3:13-14

TIMOTEI

Cum este mântuită femeia prin naşterea de fii?

Avem voie cu „surori”?

Datorii față de văduve (1 Timotei 5:4-16)

Garderoba – 1 Timotei 2

Când inimile noastre transformă bogăţiile în problemă – 1 Timotei 6

PETRU

Schițe provizorii pe 1 Petru

A coborât Hristos în iad?

Zilele din urmă – 2 Petru 3

TIT

Despre har (Tit 2.11-15)

Mântuirea (Tit 3.1-8)

Ce înseamnă să fii mântuit? – Tit 3.4-7

EVREI

Isus mai mare decât îngerii – Evrei 1.4-14

Luarea aminte la Cuvânt – Evrei 2.1-4

Hristos mai prejos decât îngerii – Evrei 2.5-18

Luarea în seamă și încurajarea – Evrei 3.12-14

Ținerea cu tărie a mărturisirii și apropierea de tronul harului – Evrei 4.14-16

Problema din Evrei 5.12-6.1-20

Răspuns dat cunoașterii lui Hristos – Evrei 10.19-31

Ce înseamnă păcatul cu voia – Evrei 10.26-31

Problema din Evrei 6

Studiu Evrei 6

Este Dumnezeu acelaşi ieri, azi şi în veci?

IACOV

Are rugăciunea „putere”?

comitere sau omitere

GENEZA

Nu fi ca tatăl tău Adam

Nu fiți ca mama Eva …

Prima beție (Geneza 9)

A doua beție (Geneza 19)

Când ispita sexuală devine irezistibilă! (Geneza 39)

Copiii – blestem sau binecuvântare?

gravitând în jurul unei femei frumoase

Munca este un efect al păcatului? (Geneza 2)

Feminismul din grădina Eden (Geneza 2,3)

Efeminizarea din grădina Eden (Geneza 2,3)

Primul păcat (Geneza 3)

Ce a însemnat păcatul lui Adam şi al Evei (Geneza 3)

Despre ospitalitate (Geneza 18)

Principii de „pețire” (Geneza 24)

„Blestemul” femeii

EXOD

Cele 10 porunci pentru astăzi

Fiecare generație cu bubele ei și cele 10 porunci

Faraon – cine i-a împietrit inima?

IOV

Lecții de la fratele Iov (4)

Lecții de la fratele Iov (3)

Lecții de la fratele Iov (2)

Lecții de la fratele Iov (1)

Cine a pedepsit: Dumnezeu sau diavolul?

re: Elihu (Iov 32)

re: Elihu (2)

PROVERBE

răutate vs dreptate – Proverbe 10

Cum să fugi de preacurvie (Proverbe 5)

îmbrăcată ca o curvă

Cum arată nebunii

Cearta

să ascundem mizeria? [Proverbe 17:9]

Soția pe care mama o vrea pentru tine

JUDECĂTORI

Judecători 1-3 mici compromisuri

Judecători 4 – frica de a asculta

Judecători 6 – păcătoşi obraznici

Judecători 6 – minuni, dar cu alţii

Judecători 7 – provocări

Judecători 8 – păcate după ce ai biruit

Judecători 9 – cum faci aşa ţi se face

Judecători 10 – este pocăinţa omului mai tare decât cuvântul lui Dumnezeu?

A fost Samson un sinucigaş egoist şi răzbunător?

SAMUEL

1 Samuel 1-2: Metoda lui Dumnezeu pentru restaurare morală

Cum ajung criminalii să conducă poporul (2 Samuel 15)

Păcatul falselor mărturisiri

Sindromul neascultătorilor

„Dansul lui David” la Peniel

A fost Saul mântuit?

De ce a preacurvit David?

Bat-Şeba (D. Wilkerson)

De ce a fost ucis Uza?

Pofta vs dragoste – 2 Samuel 13

ÎMPĂRAŢI

1 Împăraţi 19 – semnele depresivului

ISAIA

Prea multă putere, dușmanul pocăinței

Reacții la cercetarea lui Dumnezeu, Isaia 22

Ispășire, iertare, transformare   – Isaia 27

Nu mă vede nimeni – Isaia 29

Nepăsarea, dușmanul pocăinței  – Isaia 32

Cât de mult ne cunoaștem inimile, și predestinarea  – Isaia 39

De ce Îl uită oamenii pe Dumnezeu – Isaia 57

Cea mai mare pedeapsă de pe pământ – Isaia 57

Falșii căutători ai lui Dumnezeu – Isaia 58

EZECHIEL

Falșii păstori

Cum știi că ai în fața ta un prooroc mincinos?

IONA

Păgânii ajung la concluzii calviniste

Iona, băiat bun

Când rugăciunea nu are valoare

Ironiile lui Dumnezeu – Iona 1

MALEAHI

Maleahi a crezut în predestinare?

OSEA

Originea curviei

Biserici și păstori ca în vremea lui Osea

Cum cunoști curva spirituală? – Osea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s